И през 2020 г. чуждите инвестиции в регионите растат

Влиянието на икономическата криза от 2020 г. върху инвестициите е далеч от еднозначно, като в различните части на страната – понякога дори в рамките на един и същи икономически център – се наблюдават противоположни тенденции. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението, ролята и динамиката на преките чуждестранни инвестиции с натрупване през 2020 г.

Карта 1: Промяна в преките чуждестранни инвестиции с натрупване в нефинансовите предприятия между 2019 и 2020 г., %, НСИ

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/212

Предвид по-статичната природа на индикатора, кризата от 2020 г. очаквано не се отразява значително на размера на преките чуждестранни инвестиции с натрупване. Той нараства до 26,9 милиарда евро при 25,3 милиарда евро през 2019 г. Състоянието по региони обаче се различава значително – от 121 общини в които има присъствие на чуждестранни капитали (за които НСИ предоставя данни), спад на общия обем през 2020 г. има в 61, или точно половината. Трябва да се има предвид обаче, че тъй като този показател мери не потоците на инвестиции през годината, а цялостното присъствие на чужди инвестиции, то няма как да има значителни изменения в рамките на една година.  Положителната тенденция в страната като цяло е движена най-вече от ръста в столицата (10,2% в рамките на годината), а сред другите големи местни икономики чувствителен ръст има и във Враца (51%), Силистра (32%), Перник и Казанлък (по 22%), Плевен (21%).

Карта 2: Преки чуждестранни инвестиции с натрупване в нефинансовите предприятия, 2020 г., милиони евро, НСИ

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/211 

През 2020 г. по-голямата част от чуждестранния капитал в страната е концентрирана в столицата (14 милиарда евро), следвана от Бургас (2,1 милиарда евро) и Пловдив (1,2 милиарда евро), като това са единствените три общини с над милиард евро чужди инвестиции. Голямо струпване на чужди капитали има и в основния двигател на индустриалната периферия на Варна  – Девня (775 милиона евро), както и в самата Варна (611 милиона евро) и в енергийния център Гълъбово (667 милиона евро). Общият брой на общините, в които чуждестранните инвестиции надхвърлят 100 милиона евро е 26, тези с между 10 и 100 милиона евро са 39.

Карта 3: Преки чуждестранни инвестиции с натрупване в нефинансовите предприятия на човек от населението, 2020 г., милиони евро, НСИ

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/210   

Претеглени спрямо населението най-видими са чуждестранните инвестиции в малки общини с индустриален профил – Девня (91 хиляди евро на човек), Гълъбово (60 хиляди евро на човек), Божурище (25 хиляди евро на човек), Елин Пелин (18 хиляди евро на човек). Сред големите общини лидер е столицата (10,6 хиляди евро на човек), следвана от Бургас (10,2 хиляди евро на човек) и Пловдив (3,6 хиляди евро на човек). Най-общо с високи относителни стойности на ПЧИ са малките общини в индустриалната периферия на водещите икономически центрове, където се съсредоточават големите преработващи предприятия.


Свързани публикации.