Грешно решение на ВАС

Word Format (Word Format)

Решение на Върховния административен съд от изминалата седмица временно блокира приватизацията на Булгартабак Холдинг. ВАС отмени решението на Агенцията за приватизация с два основни мотива: (1) АП е нарушила Наредбата за конкурсите, като не е поискала подобряване на офертите, и (2) АП е нарушила целта на приватизационния закон, а именно „икономически ефективна приватизация“. И двата мотива се отнасят до целесъобразността на действията на АП. И двата са грешни именно по отношение на законосъобразността. Първо, не са настъпили никакви „благоприятни изменения в правното и финансовото състояние“ на Булгартабак. Новият одиторски доклад е нищо повече от описание по различен начин на същите факти, до които кандидатите са имали свободен достъп. Състоянието не се е изменило; просто друг го е погледнал през друга призма. Второ, целта на приватизационния закон не е „икономически ефективна приватизация“, а създаване на „условия“ за такава (чл. 2, ал. 1). Има значителна разлика между двете; законът е крайно ясен поне по този въпрос. Затова считаме решението на ВАС за грешно от гледна точка на законосъобразността на действията на АП.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.