ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ЯМБОЛ
8600 Ямбол, ул. Търговска 2, ет.2, ст.7
Тел.: 046/ 664343
Email: [email protected]

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Президента на Република България
До Председателството на Народното събрание на РБ
До Министър-председателя на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България

Копие до Българските медии, синдикати, неправителствени организации.

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
Срещу подготвяния нов данъчен гнет и за 2005 година

Дами и господа,

В рамките на предоставената ни от Закона възможност, ние като регионалнипредставители на ямболското занаятчийско съсловие[1], и преди всичко, в качеството си на граждани -данъкоплатци в Република България, уверени че достойнството на всеки индивидсе корени в неговите лична и икономическа свободи,

Най-остро се противопоставяме и:

1. Протестираме, срещу подготвяните от всички вас – българскитепартийни политици нови конфискационни данъци за 2005 година. Вие прекраснознаете, че проблемите на българското здравеопазване и образование, проблемитес демографския срив, безработицата и корупцията в България, са функция отданъчния произвол и тиранията на Голямата държава, която създадохте. Нотъй като не щастието, а страданието на гражданите и груповите конфликтипомежду ни, са вашата хранителна среда, вие подготвихте новите данъци, скоито да ни противопоставяте и разделяте.

2. Протестираме, че за 15 години преход, вие, българските партийниполитици продължавате да разширявате Голямата социално-патерналистична държавав малка България, с ясното съзнание, че по своята тираничност[2] Голямата държава с нищо не се различава от държавитена Хитлер и на Сталин. Само с разликата, че диктаторът е заменен с текстовев Конституцията и Закони, които привилегировано предоставят политическиправа на вашите партии, които вместо демокрация, установиха партийната олигархиякато държавно-политическа система в България.

3. Протестираме срещу партийната Ви избирателна система и присвоенотоправо Политиката да е само право на партиите (чл.12, ал.2 на Конституцията“… сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да сипоставят политически цели и да извършват политическа дейност… ”(?!), ичл.11, ал.3: “Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическатаволя на гражданите…”). Такова право е откраднато право. А така “цялатадържавна власт произтичаща от народа...” (чл.1 от Конституцията) е присвоенавласт. Със съзнателното отнемане на преките ни политически и представителниправа на граждани, вие отнемате и подменяте нашата действителна политическаволя.

4. Протестираме, че вие, българските партийни политици, вместо дазащитавате чрез институциите правата на нас, гражданите – нашият живот,свобода и собственост, превърнахте Държавата в най големия нарушител направата ни – в насилник и рекетьор, като заставяте възрастните и възпитаватемладите да са зависими, и да молят за благоволението на Правителство и Власт.Голямата Ви държава е оправдание за големите Ви харчове, а Големите Ви харчовеса оправдание за още повече власт и още по-Голяма държава.

5. Протестираме, срещу такова скъпо управление и власт, които наказватвсяка икономическа инициатива и дейност, не само заради скъпата Ви издръжка(42% от БВП – 2-3 пъти повече от развитите страни). Вие ни наказвате с данъции ни тормозите със самовъзпроизвеждащи се и умножаващи се институции, виени наказвате заради това, че сме се родили в България, наказвате ни, затова че имаме деца, наказвате ни за това че нямаме деца; наказвате ни, когатоне работим, още повече ни наказвате, когато работим; наказвате ни, защотосме деца или защото сме възрастни – когато се пенсионираме, наказвате ни,когато се разболеем, наказвате ни, когато творим, когато инвестираме, наказватени, когато сме потребители. Като наказвате всеки наш спечелен лев с данъциот 56 до 72 стотинки, всички вие възпитавате неуважение към труда, и предопределятеупадък.

6. Протестираме срещу лицемерната ви щедрост да дарявате на болнитедеца хиляди, а да разпределяте милиарди от “бюджетни излишъци”. Т.н. бюджетниизлишъци са незаконно надвзет данък, а не печалба (освен ако не сте приелиДържавата за Ваша частна фирма). А всяко разпореждане с незаконно надвзетотое кражба и злоупотреба с власт. Фалшива е и гордостта Ви от икономическирастеж, който се дължи на валутни помощи от чужбина до възрастни родителии деца в размер от 720 млн. евро годишно.

7. Протестираме срещу този едностранно натрапен “обществен договор- да вземаме решения вместо вас”, който не одобряват и срещу който се противопоставят(като не гласуват) много над половината от българските граждани, но го изпълняватпо силата на факта, че живеят на територията на една страна, чийто границиса не физическите, а данъчните граници на България, която вместо странана демокрация и на свободен пазар, вие превърнахте в икономически и данъчензатвор. Духовното и физическо изражение на тази принуда, наричана “обществендоговор”, е намалената с 10 г. за мъжете и 8 г. за жените продължителностна живота на българина.

Отвратени сме от перспективата да работим до изнемогване и да живеемс 10 години по-малко, за да успяваме да ви изхранваме и да осигуряваме Вашитепенсии.

Какво искаме ние:

1. Ние вярваме в достойнството на труда. За да се възстанови, това достойнствосе нуждае от справедливост и равенство пред закона. Ние искаме да премахнетепрогресивния данък и да приемете единен пропорционален данък[3][4] върху доходите и печалбите, в размер от 10%.

2. Ние вярваме в личната отговорност, инициатива и полезност на свободнияиндивид. За да се освободи тази полезност и инициатива в обществото: Ниеискаме да намалите данък добавена стойност от 20% на 10%.

3. Ние вярваме само в личната щедрост и загриженост към останалите хора,а не на щедростта на държавата. Възможност за такава щедрост и загриженосттрябва да имат всички. Ние искаме да намалите здравните и пенсионни осигуровкинаполовина.

4. Ние вярваме в спестовността и в предвидливостта. Ние искаме да “замразите”като резерв по изпълнение на т. 1, 2 и 3, т.н. “бюджетен излишък” от 2004-таот над 1 млрд. лв., или да го възстановите на всички български данъкоплатцикато незаконно надвзет данък.

5. Ние вярваме в Свободния пазар и Конкуренцията като естествен неинституционалендвигател на успяващите общества. Ние искаме да намалите Вашата Голямадържава и намесата й в личния ни живот и да освободите Пазара от присъствиетона държавата.

6. Ние вярваме в ползата от политическата конкуренция. Ние искаме дапромените избирателния закон и да осигурите еднакви политически и избирателниправа на всички граждани – независимо дали са партийни членове или не.Обществата, които процъфтяват, са онези, които контролират Държавата и съдбатаси. А за да е възможно това, нашето общество трябва да има възможност даизбира като свои представители почтените и кадърните.

Какво ще направим, ако не изпълните нашите искания? Ще ви кажем.

Но първо ще поканим за подкрепа на тази Петиция и искания всеки, койтоги счита за свои.

Уважаеми български съграждани, медии, профсъюзи и НПО,

Ако тази петиция е Вашата петиция – ангажирайте се, организирайте се, разгласетея, обявете подписка до края на месец ноември и я изпратете до съответнитеинституции. Никой няма да защити интересите ни ако сами не го направим.Това е най-мирното средство за рязко подобряване на икономическото съществуванена цялата нация.

Дами и господа партийни политици,

Тази петиция е гражданско действие. Не се опитвайте да я усвоите за партийнинужди, а я подкрепете като граждани, за да възстановим заедно достойнствотона родителите си и да заслужим уважението на децата си.

Ние всички имаме нужда от свобода и справедливост, които ще възстановятнашата жизненост, самочувствие и единство като общество.

12.10.2004 г.
гр. Ямбол

Управителен съвет на РЗК – Ямбол

Тодор Стоянов – майстор медийна техника и дизайн, председател
……………………………….
Красимир Стойчев – майстор фотограф
……………………………….
Веселина Каратодорова – майстор фризьор
……………………………….
Слав Овчаров – майстор златар
……………………………….
Бончо Колев – майстор обущар
……………………………….
Станислав Козловски – майстор ремонт аудио-видео техника
……………………………….
Николай Ников – майстор автомонтьор
……………………………….
Нина Ковачева – майстор оптик
……………………………….
Виолета Панайотова – технически секретар на РЗК
……………………………….

 

 

 

********

[1]РЗК – Регионална занаятчийска камара, съгласноЗакона за занаятите, е областната структура на занаятчийското съсловие,която за разлика от други юридически лица е със самостоятелна издръжка,без държавни субсидии и има публично правен статут. РЗК – защитава интереситеи подпомага занаятчиите, подпомага членовете си в осъществяване на занаятчийскотообучение, провежда изпити за признаване на квалификациите – чирак, калфа,майстор и др.

[2]Древните гърци са смятали, че данъчното облагане е показателза равнището на свобода във всяко общество. „Тиранин“ (гр.) първоначалноозначава „управител, който въвежда облагане на дохода (преки данъци)“.“Тираницидийството“, т.е. покушението срещу живота на тиранин,и в Древна Гърция, и в Рим било почти винаги оправдавано и от съдилищата,и от общественото мнение. А „филантроп“ (обичащ човека, човеците)се употребява първо в смисъл на „владетел, който намалява или опрощаваданъците“. Логиката на тази словоупотреба е очевидна: уважението къмчастната собственост е основа на свободата, данъчното облагане е изземванена част от нея; когато тази част е неприемливо голяма по размер, общественотоположение на отделния човек се доближава до това на роба. (за повече вижв www.ime.bg)

[3]Предложението за пропорционален (плосък) 10%данък на РЗК Ямбол е от лятото на 2003 г., но не е патент на РЗК. Многоизточно-европейски държави в преход реформираха и реформират основно данъчнитеси системи с пропорционален данък от 10 до 15% – единен, както за облаганедоходите на физическите лица, така и за всяка стопанска дейност (при някоидаже е нулев). Тези страни (вкл. и Русия) се радват вече на непосредственикономически растеж и само за 3 години имат двойно повишаване на жизненоторавнище и икономическата свобода на своите граждани. Успоредно с това сеувеличават и приходите в държавния бюджет, поради разширената маса на облагане,в резултат на увеличената активност и участие в икономическия живот. Точнопо този начин става възможно вдигане на стандарта на живот и на трудовонезаетото население – деца, пенсионери, болни. Русия има 13% плосък данък,Латвия намалява данъка от 15 на 12.5%, Сърбия планира намаляване от 14%на 10%, Кипър – 10%, Ирландия – 12.5%, Македония – 15%. Тези проценти саеднакви за облагане доходите на физическите лица и печалбите от стопанскадейност. Т.е. спазва се принципът за еднакво данъчно третиране на данъчнозадължените лица. В България през март, тази година водещи български икономистии финансисти обосноваха в писмо до финансовия министър необходимостта отнамаление на данъците в България и необходимостта от въвеждане на плосък10% данък (виж www.ime.bg).

[4]Предимството на единния данък е, и че правипо-единно всяко общество и нация, а не го противопоставя вътрешно на съсловияи групи, т.е. личната енергия се ангажира с непосредствените ползи, коитомогат да бъдат реализирани чрез пазара, към другите членове на обществото.Образно казано, делът на всеки се увеличава чрез общото увеличаване на баницата,а не чрез увеличаване на груповото или лично парче в една намаляваща баница.Прогресивният данък, напротив, прогресивно отказва всеки индивид да се развиваи да разширява резултата от усърдието и от труда си.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.