Географскоразпределение на ипотечните кредити

 

Всички данни показват голямото нарастване на жилищните и ипотечни кредитив България в последните две години. Постоянно се обявяват промоции за облекчаванена изискванията и намаляване на лихвените проценти.
Всъщност, ако се замислим къде най-много се отпускат подобни кредити, тонай-вероятният отговор е София, Варна, Бургас, Стара Загора, цялата черноморскаивица, някои планински курорти (Банско, Пампорово). За съжаление няма такаваинформация, която да се предоставя от БНБ.

Защо и как тя може да е полезна?

Пазарът на недвижими имоти на тези места е в по-голяма степен ликвиденв сравнение с останалата част на страната. Това означава, че има интересот страна на купувачите, има предлагане и се сключват сделки за покупко-продажбаотносително бързо.

Атрактивността на тези места се определя от няколко фактора:

– това са места, където са съсредоточени значителен обем инвестиции и бизнесътсе развива добре
– доходите на хората, живеещи в по-големите градове нарастват по-бързо всравнение с останалата част на страната (затова и отпуснатите жилищни кредитив тези места формират основния дял от портфейла на банките; по принцип сенаблюдава повсеместно нарастване на кредитната активност, но това е най-вечепри потребителските кредити, където изискванията за доход са по-облекчении риска за банките е по-малък)
– курортните места съсредоточават интереса от страна на чуждите инвеститори(физически лица и институционални инвеститори).

В тази ситуация банките имат стимул и сигурност при кредитирането, защотопри евентуално неплащане от страна на кредитополучателите те ще могат относителнобързо и без загуби да възстановят сумата по кредита. Привлекателността натези места и огромното съсредоточаване на банкови кредити там обаче можеда бъде опасно. По принцип в страната има няколко банки, които са се “специализирали”в кредитиране на изграждането на хотели, ваканционни селища, жилища, извънградовете по Черноморието.

Поради различни причини, интересът на купувачите може да намалее и започнатитестроежи (повечето финансирани чрез кредит) е възможно да не бъдат довършениили новопостроените имоти, които ще бъдат готови да кажем след половин годинада не могат да се реализират на пазара. При преобладаване на предлаганетона имоти, цените им ще спаднат (дори и незначително) и очакванията за печалбаи изплащане на кредитите няма да се оправдаят. В такъв момент банките “изкарват”на пазара допълнително имоти и оттам цената пада все повече.

Подобна концентрация на кредитен риск, която може да е значителна във връзкас отделни кредитополучатели в определени региони крие рискове за определенибанки. Затова финансовите институции може би трябва да оповестяват как серазпределят кредитите по географски райони.
Наличието на подобна информация е важно и трябва да се има предвид при наблюдениена кредитната активност на банките защото може да създаде проблеми в бъдеще.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.