Филм на ИПИ: 2% в твоята община (пълна версия)

Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.

Филм: 2% в твоята община


Свързани публикации.