Четвърти здравен министър – за късмет?

Четвърти здравен министър идва с идеи за смели реформи в системата, като например повече пари за Бърза помощ, НЗОК да обявява поръчки за лекарства от името на болниците, за да може да издейства по-големи поръчкии съответно отстъпки и нов здравноосигурителен модел. И ако първите две идеи изглеждат като закърпване на положението или решаване на проблеми, които управляващите сами си създадоха, то третата идея звучи много добре.

Новият здравноосигурителен модел трябва да бъде като пенсионния – тристълбов, смята министърът на здравеопазването. Първите два стълба ще са основен – с 6 пр.п. от осигуровката, отиващи в НЗОК, и допълнителен – 2 пр.п. от осигуровката, отиващи в частен фонд по избор. Третият стълб ще е доброволен, какъвто и в момента има. Тази идея наподобява вижданията на Тройната коалиция, която увеличи здравноосигурителните вноски с 2 пр.п., за да могат да се насочат в един бъдещ момент към частнифондове. Това позволи на НЗОК да увеличи резервите си с около 900 млн. лв. в рамките на две години, но тези пари бяха изхарчени с лека ръка от управляващите през 2011 г. за финансиране на бюджетния дефицит.

Въпреки че има малки прилики с предизборната програма на ГЕРБ, тази идея далеч не е толкова амбициозна, за да предложи демонополизация на НЗОК, тъйкато Касата ще запази по-голямата част от средствата от осигуровки и ще продължи да финансира „основен пакет от здравни дейности“. През 2010 г. НЗОК получава 6 пр.п. от средствата от осигуровки и финансира по-малък пакет от здравни услуги, отколкото през 2012 г. През 2010 г. приходите от здравни осигуровки са 1,6 млрд. лв., а разходитена системата – 1,9 млрд. лв. Т.е. налице е дефицит от над 300 млн. лв. През 2011 г. НЗОК получава всички средства от здравни осигуровки и събира приходи от 1,66 млрд. лв., като прави разходи за 2,18 млрд. лв.,т.е. налице е дефицит от над 500 млн. лв. С други думи, ако НЗОК получава по-малко средства от здравни осигуровки, а финансира същия или увеличаващ се обем здравни услуги, то и дефицитът ѝ ще расте, а това единствено ще разклати допълнително и без това нестабилната здравна система.

Прехвърлянето на 2 пр.п. по лична сметка в частен фонд е чудесна идея, но тя трябва да се разглежда единствено като първа стъпка от дългосрочна реформа. Тази реформа трябва да включва още възможност за поетапно прехвърляне на основната част от приходите от здравни осигуровки и тежестта за здравно осигуряване върху частните фондове за тези, които желаят. Останалите могат да продължат да се осигуряват в Касата, която освен това ще запази и функциите за финансиране на здравни услуги за социално слаби. Това обаче неминуемо трябва да стане при значително намаляване на основния пакет от здравни дейности, който НЗОК финансира в момента и пакета от услуги, който частните фондове ще финансират.

Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се въвежда в края на 2004 г. и до края на 2011 г. е изменяна (да се чете „допълвана с нови услуги“) 11 пъти. Само през 2012 г. се въвеждат цяла нова клинична процедура – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и нова процедура за интензивно лечение – Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант.Ако тези дейности са определени като приоритет за финансиране, те трябва да влязат в основния пакет здравни дейности, но за сметка изключването на други дейности с по-нисък приоритет, а не пакетът да се увеличава постоянно. Заедно с това се въвеждат и още 4 нови клинични пътеки, с които общият брой на пътеките достига 298 бр. И това далеч не са всички промени. Постоянното административно увеличаване на финансираните от НЗОК или от частен фонд здравни услуги без оценка на последствията от това обричат цялата система на хронични дефицити. Това ясно се вижда през 2011 г., когато ефективно разполагаемите средства в здравната система се увеличават с над 30%[1], а това не само не намалява дефицитът ѝ, а напротив – увеличава го!

Ако новият здравен министър наистина е решен да промени здравния модел, идеята за прехвърляне на 2 пр.п. от здравните осигуровки към частен фонд е добра, но това върви с две изисквания. Промените трябва да бъдат разписани скоро, а не управляващите да си слагат крайни срокове от рода на „до края на годината“. Демонополизирането на НЗОК беше в предизборната програма на управляващата партия, а след това трима здравни министри говореха за това, но нищо не направиха. Тази промяна е едва първа стъпка, която трябва да бъде направена бързо и решително. Заедно с това обаче трябва да се намали значително основният пакет здравни услуги, който се финансира от Касата. В противен случай системата винаги ще е на дефицит и ще остане заключена в порочен кръг – пациенти, които негодуват, че са осигурени, а трябва да доплащат здравни услуги и не искат да си плащат осигуровките; управляващи, които оправдават недостига на средства със сивата икономика; лекари, които искат допълнителни средства от пациентите и от управляващите.

 


[1] От 2011 г. вече не се заделят 2 пр.п. от здравната осигуровка за резерва на НЗОК, който трябваше да бъде насочен към частни фондове. Ефективно постъпленията от осигуровки в Касата, с които тя разполага през годината, се увеличават от 6% на 8%.


Свързани публикации.