Енергиен пазар и свобода на договаряне

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Цялата икономическа теория се основава на разбирането, че промените в стимулите определят поведението на участниците на пазара. (повече) .

Дали тези стимули на енергийния пазар ще бъдат променени, ще стане ясно скоро.Правителството внесе тази седмица за обсъждане в законодателното събрание промени в регламентите, свързани с енергетиката и енергийната ефективност . Очакванията са те да бъдат разгледани следващите седмици в енергийната комисия.

Комисията за защита на конкуренцията разгледа в публично разгласено тази седмица становище предлаганите промени. Макар и да коментира условията за конкуренция на енергийния пазар, в становището си комисията разглежда само тези текстове, които засягат поставяните от държавни дружества изисквания за потребление на енергия за битови нужди. Комисията обобщи направените от нея досега проучвания на пазара, като заключи, че не трябва от монополна позиция да се налагат договори без договаряне. Коментарите на комисията обаче засягат как може да се ограничат държавните предприятия в опитите им да поставят задължителни условия, а не как да се избегнат основанията, на които могат да го правят, а именно предоставени от държавата изключителни права.

Там, където държавата предоставя изключителни права, т.е. монопол. не може да има стимули в пазарен смисъл.. Както коментирахме при предлаганите от предишния кабинет промени в енергийните разпоредби, трудно може да се говори за свободно договаряне тогава, когато Булгаргаз може да откаже доставка на големи потребители, определени от Министерски съвет, заради „…преки вреди на преносното предприятие вследствие на сключени договори с доставчици „вземай или плащай“, или ако има само един основен външен доставчик“. Тогава подготвените промени не допускаха и свободно внасяне на електричество.

Затова и всякакви дискусии около енергийните разпоредби са безмислени, ако се говори за прилагане на „конкурентни“ принципи в неконкурентна среда, вместо да се обсъжда премахване на монопола и допускане на конкуренция.

*До пускането на бюлетина разглежданите текстове не бяха достъпни, затова и тук не разглеждаме отделни разпоредби, включени в проекта.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.