Енергетика

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Намеренията на правителството в енергетиката трябва да се анализират с особен интерес, защото:

1/ Един от най-острите предизборни дебати между екипа на сегашното и предишното правителство бе относно подписаните договори за инвестиции в ТЕЦ Марица Изток 1 и Марица Изток 3, съответно от AES и Entergy. Екипът на НДСВ обяви, че предвижда големи промени в регулацията на енергетиката насочени към либерализация и конкуренция, при което въпросните инвестиции да се окажат нерентабилни.

2/ След като частният сектор създава вече над 70% от брутната добавена стойност, а обявените намерения в програмата на правителството включват приключване на приватизацията до 21.12.2002 г., енергетиката ще остане един от малкото сектори с държавна собственост върху част от активите. Част от предприятия влизат в списъка на т.нар. „неподлежащи на приватизация активи“.

3/ Както се споменава в програмата на правителството, и се вижда от над 20-процентния дял на вноса на енергоносители в общия внос, българското стопанство има сравнително високи разходи за енергия. Това означава, че пазарът на енергия е значим (в по-голяма степен, отколкото например в ЕС) фактор за просперитета на останалите стопански субекти.

4/ Правителството включва енергетиката в списъка с „пет приоритетни области като базови за устойчивото развитие на икономиката“.

Какво предвижда програмата и какъв ще е възможния ефект върху пазара?

1/ Основната цел според документа е либерализиране на енергийния пазар и създаване на конкуренция. Единственото ясно нещо от програмата обаче е, че държавата ще запази собствеността върху електропреносната мрежа. За преносната и транзитната мрежа за природен газ се казва само, че „държавата има интерес да запази собствеността си“; това не е намерение за бъдещо решение. Предвижда се либерализиране на вътрешния пазар от 2002 чрез въвеждане на регулиран достъп до преносните и разпределителните мрежи, но подробности не се дават, а промяната ще става с решение на правителството. То декларира намерение за закриване на глава Енергетика в преговорите с ЕС до края на 2003 г., но и да отчита „специфичните особености на националната енергетика“ при промяната в нормативната база.

2/ Може би точно заради тези неясноти, приоритети на програмата са донякъде противоречиви. От една страна, правителството цели пазар и конкуренция, от друга страна си поставя цели за управление на предприятията от сектора. Ако ще се създава свободен пазар на енергия, то къде е мястото на държавата да се намесва в цената на енергийните доставки, например?

3/ Първата стъпка към отварянето на пазара ще е до 10% от общото потребление на газ и електричество. За пазара на газ това означава свобода на договаряне само за трите торови завода. Това е далеч от декларираното преди изборите, когато екипът на НДСВ критикуваше промените в закона за енергетиката, предложени от предишното правителство. Предложенията от март 2001 г. предвиждаха забрана на внос на електроенергия (т.е. състезание само между български производители), и договаряне на внос на газ само ако Булгаргаз няма сключен договор от типа „взимай или плащай“ (а случаят е точно такъв!). От всичките 14 страници по темата не е ясно дали тези ограничения ще се запазят.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.