Електронно правителство – кога?

В България електронното правителство се разбира като интернет правителство. Концепцията най-общо се изчерпва с това, на определени интернет страници да се качи дадена информация и да е описан начинът за изпращане и приемане на документи по електронен път и подписани с електронен подпис. Това не е същинско електронно правителство.

За да имаме налице същинско, трябва да има един потребителски ориентиран портал и един портал за бизнес. На тези портали трябва да могат да се извършват всички услуги. Порталът трябва да е достъпен 24 часа 7 дни в седмицата. Там да може да се следи статусът на услугата. Процесът трябва да е автоматичен и след като е стартирана дадена услуга, тя по вътрешно административен път да се извършва, като да не трябва потребителят да праща различни електронни документи до различните институции.

В доклада на ООН за готовността на електронното правителство, България е на 43 място с резултат 0.5719 от 1. Средната стойност за Европа е 0.649.

За да се стартира напълно функциониращо електронно правителство не се изискват много средства, а желание, воля и ясна визия. Пример за това е Естония, където електронните услуги са леснодостъпни и широко използвани. Първата електронна лична карта (съдържа електронен сертификат и може да се използва за всички услуги) е издадена през 2002 г., а през 2006 г. вече са издадени над 1 млн. карти. В Естония при въвеждането на е-правителството не са използвали скъпо струващи консултанти и услугите на световните лидерите в хардуерния и софтуерния бизнес, а напротив – те са внедрили т.нар. софтуерни програми с отворени кодове. Така развитието на една услуга по електронен път варира от 1 300 до 13 000 евро.

В България подобна сума може лесно да се отдели чрез ограничаване на ненужни разходи, като различните субсидии например, спестени средства от съкратена администрация, финансиране от външни организации и партньори и други. Държавата също ще спечели, като се намали размерът на администрацията и свързаните с нея разходи в следствие от предоставянето на административните услуги по електронен път.

Едно работещо електронно правителство би донесло много ползи за обществото и бизнеса, в частност, като например:

  • Спестяване на време
  • Спестяване на разходи
  • Улесняване на процедурите по издаване на лицензи, документи и др.
  • Ограничаване на корупцията и много други.

 

*Стажант в ИПИ

 


e-Governance Academy, Estonia

e-Governance Academy, Estonia


Свързани публикации.