Ефективност и успеваемост на контролната дейност на местно ниво

Качеството на живот в една общност зависи в значителна степен от възможността на местната администрация да прилага правилата и да контролира за тяхното спазване ефективно. Дори и добрите политики нямат ефект, освен ако не бъдат ефективно прилагани.

Един от начините да се измери ефективността на контролните функции на местната администрация е да се оцени успеваемостта (колко) и ефективността (на каква цена) в събирането на наложените от общинските служители глоби и имуществени санкции.

Направеният преглед на събраните средства от общинските администрации показва, че:

 • През 2014 г. пет общински администрации са декларирали събрани приходи от глоби и имуществени санкции, надвишаващо десетократно наложените. Най-вероятно става въпрос за събиране на вече наложени такива в изминал период и за реорганизация на контролната дейност. Това са общините Завет, Пловдив – район Централен, Видин, Симеоновград и Нова Загора.
 • Още 19 общински администрации също успяват да съберат минали наложени глоби, но в по-малък размер от предната група и въпреки това постигат над 100% събираемост. Основно, това са малки общини като например Златоград, Аксаково, Тутракан и т.н., но има и няколко по-големи (Русе и Варна).
 • По-многобройна (60 общо) е групата на общините, които постигат между 80% и 100% събираемост на наложени санкции – в тази група са Кърджали, Панагюрище, Пловдив – район Северен и район Западен, Разлог, Дългопол, Велинград и др.
 • Най-много на брой общини (72 общо) постигат събираемост между 50% и 80% – тук са едни от най-големите общини – Благоевград, Плевен, Велико Търново, Добрич, Пазарджик, Шумен, Ямбол и др.
 • Групата общини с ниска успеваемост на контролната дейност (между 10% и 50% събираемост) се формира от 64 администрации, сред които са Столична община, Бургас, Търговище, Асеновград, Свиленград и столичните райони Изгрев, Оборище, Подуене, Младост и Триадица.
 • Още по-слабо успешни са 23 общини с между 1% и 10% събираемост, сред които са Стара Загора, Созопол, Силистра, столичните райони Студентски, Красно село, Илинден, Сердика и Искър, Кюстендил и Ботевград.
 • Без събрани приходи от наложени глоби са 17 общини, най-големите от които са столичните райони Люлин, Нови Искър, Овча Купел и Връбница, Хисаря и др.

  Данните за успеваемост и ефективност показват, че големите общини, в които е съсредоточена по-голямата част от населението в страната, имат ниска успеваемост и ефективност на контролната си дейност, което оказва влияние върху стимулите за спазване на регулациите и съответно – върху качеството на живот на местните жители. По различни данни, около 25% от наложените санкции се обжалват и биват отменени, но въпреки това, размерът на наложените глоби, които не са събрани остава значителен, което показва, че голяма част от нарушителите не понасят цената за неспазването на правилата.

  Липсата на качествен контрол за прилагане на местните регулации означава, че дори и да има инвестиции, изграждане на инфраструктура и трансфери от централния бюджет за дадени дейности, големите общини не успяват да осигурят достатъчно добри условия за живот и бизнес.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Източник: ИПИ на база данни от информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2014 г.

   

  В абсолютна сума на събраните ефективно приходи от наложени санкции първенци в Топ 5 за 2014 г. са Пловдив, Столична община, Варна, Бургас и Аксаково. Това, обаче, са и общини с ниска успеваемост на събираемостта (освен Варна), т.е. те са събирали около 50% от наложените санкции.

  Най-ефективните общини (събрана сума на едно длъжностно лице) са Самоков, Гоце Делчев, Тутракан, Симеоновград и Шабла.

   

  Извадка от данните за контролната дейност на някои големи общини

  Общински администрации

  Брой на длъжностни лица с правомощия да съставят актове за извършени админ. нарушения

  Общо събрани имуществени санкции през 2014 г. (лв.)

  Общо наложени имуществени санкции през 2014 г. (лв.)

  Наложени санкции в лева на едно длъжностно лице

  Събрани към наложени глоби

  Събрани глоби в лева на едно длъжностно лице

  Пловдив

  227

  711 687

  1 359 526

  5 989

  52%

  3 135

  Столична община

  372

  471 515

  1 359 245

  3 654

  35%

  1 268

  Бургас

  74

  299 301

  687 043

  9 284

  44%

  4 045

  Варна

  117

  309 889

  304 349

  2 601

  102%

  2 649

  Стара Загора

  26

  10 664

  165 914

  6 381

  6%

  410

  Добрич

  32

  88 598

  126 650

  3 958

  70%

  2 769

  Благоевград

  28

  65 343

  110 540

  3 948

  59%

  2 334

  Плевен

  67

  47 344

  79 355

  1 184

  60%

  707

  Сливен

  20

  12 260

  77 770

  3 889

  16%

  613

  Велико Търново

  21

  36 440

  60 055

  2 860

  61%

  1 735

  Шумен

  25

  42 446

  57 500

  2 300

  74%

  1 698

  Източник: ИПИ на база данни от информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2014 г.

   

   

  Повече материали за регионалното и областно развитие в България могете да намерите на страницата Регионални профили: индикатори за развитие на ИПИ: http://www.regionalprofiles.bg/bg/.


  Свързани публикации.