(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5C87P2');

Ефекти от освобождаване от ДДС на вноса на инвестиционни стоки

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата в медиите бе разпространена информация, че министърът на финансите Милен Велчев възнамерява да предложи освобождаване от ДДС при внос на инвестиционни стоки на обща стойност над 10 млн. лв.

Коментар:1/ На практика, данъкът върху добавената стойност ще се заплаща по време на експлоатацията на оборудването. Следователно дължимото ДДС ще бъде събрано, само че не наведнъж при вноса, а в рамките на полезния живот на инвестиционните стоки, като вносителят не ползва данъчен кредит. Тоест не става въпрос за освобождаване от плащане изобщо, а за разсрочване на задължението във времето.

2/ Промяната действително ще подобри инвестиционните условия, но за ограничен кръг крупни инвеститори, като например Entergy и AES. Но дори и при това положение решението е разумно и ще предотврати блокирането на огромни средства за години напред. Така при внос на оборудване за ТЕЦ на стойност, например от 100 млн. лева, дължимото ДДС от 20 млн. лева няма да бъде платено в момента на покупката, а през следващите 20 години, което действително ще стимулира подобни сделки.

3/ Не е ясно обаче въз основа на какви критерии дадена стока се определя като инвестиционна. За да не се опорочи цялата процедура и за да се ограничат възможностите за решения по целесъобразност от администрацията, би било разумно, ако определението инвестиционни се свърже с конкретни групи стоки на някоя от двете основни международни стокови класификации – Стандартна международна търговска класификация (Standard International Trade Classification-SITC) или Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (Harmonized Commodity Description and Coding system). В противен случай е твърде вероятно, например петролните продукти да „придобият инвестиционен характер“.

4/ За да се спази принципа за равно третиране на резиденти и нерезиденти би било логично, ако при покупката на инвестиционни стоки на вътрешния пазар на стойност над 10 млн. лева също се предвиди форма на разсрочване на плащанията на ДДС. В противен случай, ако например, едно и също оборудване се произвежда в Германия и България ще се окаже по-изгодно от гледна точка на плащането на ДДС, да бъде внесено, вместо да се закупи на вътрешния пазар.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.