Една поща село не прави

С промените в Закона за пощенските услуги, които депутатите окончателно приеха през декември 2010, се либерализира пощенската дейност, а „Български пощи“ ЕАД ще получава субсидии само за клоновете в села и градове с над 800 човека население. Тъй като пощите в малките села са нерентабилни, се предвижда от 2011 държавната поща да закрива по 100 клона годишно в такива населени места.

За някои хора идеята за либерализацията означава влошаване на качеството и/или универсалността на пощенските услуги. Чуждият опит обаче показва, че не това се е случило в страните, които са направили про-пазарни пощенски реформи. Либерализацията предлага достъпни, надеждни и по-ефективни пощенски услуги. Отварянето на пазара на пощенски услуги за нови конкуренти обещава големи ползи за потребителите, тъй като предприемачите имат силни стимули за иновации, подобряване на качеството и намаляване на разходите, за да останат в бизнеса. При нарастваща конкуренция, дори пощенските оператори, които имат лиценз на универсална пощенска услуга („Български пощи” у нас) започват да се обръщат към потребителя и да се замислят какво трябва да подобрят, за да успеят поне да задържат част от досегашните си клиенти.

Предходният транспортен министър твърди, че закриването на пощи в дадени райони ще доведе до масово им обезлюдяване. Такова обезлюдяване обаче, съществува от години, въпреки факта, че досега пощенски станции почти не са закривани, а броят на пощенските агентства (офиси) дори нараства. Нещо повече – оказва се, че през 2009 общо пощенските структури са най-много на брой, въпреки намаление на населението, въпреки кризата и въпреки всякаква нормална логика. Това обаче, ако следваме логиката на Мутафчиев, не е довело до намаление на обезлюдяването или дори до връщане на хората в малките населени места!!

 

Пощенски станции и офиси за периода 1995 – 2009

 

Източник: НСИ


Увеличаване на пощите не е достатъчно – ще навлизаме в нови начинания!

Едновременно с провала за  намаление на клоновете, Български пощи смята да увеличи обхвата на услугите си, като предлага продажбата на самолетни, автобусни и влакови билети. За целта вече е получил лиценз за туроператор. Вместо да се оптимизира, дружеството планира да навлезе в още един бизнес. Обикновено, в подобни ситуации в определен момент в бъдещето поредният шеф на пощите ще реши, че туроператорите му пречат и е необходима защита от страна на държавата срещу „лошите” агенции. Ще последват ограничения, регулации, а за останалото сами можете да се досетите.

Действително, на практика като резултат от пощенската либерализация по света се наблюдава диверсификация на пощенските компании в различни от пощенските дейности, но само след като има конкуренция на пазара и няма държавни фирми. В крайна сметка, частните пощенски компании са свободни да правят каквото преценят, за своя сметка и печалба/загуба на собствениците си.

Проблемите в „Български пощи” ЕАД са ясни – лошо управление, спадащ оборот, зависимост от политиците, липса на иновативни решения, огромен персонал и липса на всякакви стимули за реформи.

 

Решение

Единственият вариант за „Български пощи” е приватизация. Това обаче е забранено по закон, тъй като дружеството е вписано в известния забранителен списък за приватизация на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Точно приватизацията обаче, ще донесе свежите ресурси, от които компанията се нуждае и ако новият собственик успее – и печалба.

В някои европейски страни частният сектор е вече преобладаващият собственик в пощите, а процесът на пълно излизане на държавата е необратим. В Германия 69% от бившата държавна поща е вече частна собственост. В Холандия 100 % от бившата държавна поща е частна собственост под името ТNТ. Британското правителство пък обмисля да продаде на частни инвеститори  собственост си на Кралската поща. Най-малко 10 на сто от акциите ще бъдат резервирани за пощенските служители, което ще е от полза за намаляване на стимулите на синдикатите да предприемат действия, които могат да се отразят отрицателно на дружеството.

Крайно време е мастодонтът „Български пощи” да заработи както трябва. За собствена сметка, без привилегии, записани в закон и в услуга на тези, които изберат да ползват пощенските услуги на дружеството.

 

Повече за работата на „Български пощи” ЕАД очаквайте в следващия брой на бюлетина.

 

*Стажант в ИПИ


Свързани публикации.