Държавният бюджет в България е 17-ти по прозрачност

Държавният бюджет в България е по-прозрачен в сравнение с повечето страни членки на ЕС, сочи индексът „Отворен бюджет” 2012. Страната се нарежда на 9-то място в ЕС в сравнение с 13-то през 2010 г. През последните две години тя изпреварва страни като Румъния, Полша, Италия, Испания и Португалия. Индексът изследва 98 страни през 2012 г., а класирането на България е на 17-то място с 65 от 100 точки.

Авторите на анализа за България – Лъчезар Богданов (Industry Watch Bulgaria) и Георги Ангелов (Институт „Отворено общество”), дават и препоръки за подобряването позицията на България в класацията. Такива са:

  • Разширяване участието на обществото в бюджетния процес, включително чрез повече консултации и обсъждания;
  • Публикуване на повече информация и по-детайлни данни за бюджета, включително кратък бюджет (citizens budget) – такъв беше публикуван за първи път за бюджет 2013 г.;
  • Данни за нефинансовите активи и условните задължения;
  • Разходи за данъчни преференции – има списък с данъчните преференции към средата на 2012 г. и има доклад за данъчните разходи за периода 2007-2009 г. Първият документ е актуален, но не включва оценка на разходите за тях, а вторият е за относително далечен период;
  • Анализи за ефектите от различни макроикономически допускания върху бюджета (анализ на чувствителността);
  • Повече данни за заложените приходи и разходи в средносрочен план;
  • По-качествени данни за оценка на изпълнението на програмните бюджети;
  • По-голям обхват на полугодишния и годишния отчет.

 

Повече информация за индекса може да намерите на интернет страниците на Industry Watch Bulgaria и на „Отворен бюджет”.


Свързани публикации.