Кампания „Разходите на българската държава“: Държавните помощи – В Европа и у нас

Държавните помощи – В Европа и у нас

Милена Пешева

 

Според доклада на Европейската комисия „Факти и данни за държавната помощ в страните членки на ЕС” от края на 2010 година България заема 14то място по държавни помощи, както е показано в графика №1. Когато става дума обаче за държавни помощи, от които са изключени анти-кризисните мерки, България заема 1-во място (графика №2). Оказва се, че ако нямаше криза, България щеше да отделя най-голям процент от БВП-то си за държавни помощи. Заслужава си да се отбележи, че 95% от помощите отиват за земеделие. България отделя 2% от БВП за земеделие при средно за държавите от ЕС – 0,33% , разликата е около 6 пъти.

 

 

Източник: Доклад на Европейската Комисия, „Facts and figures on State aid in the Member States”, публикуван на 1.12.2010 

 

 

Източник: Доклад на Европейската Комисия, „Facts and figures on State aid in the Member States”, публикуван на 1.12.2010

 

***

Статията е част от кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава“


Свързани публикации.