Две правителствени заседания – по 400 млн. лв. всяко

За пореден път се убеждавам, че решенията, които правителството гласува на редовните си заседания, трябва да се следят по-задълбочено. Направих си труда в една таблица да сложа всички суми, гласувани на последните две заседания и ето какво се получи.

 

Заседания на правителството и решения

Гласувани разходи

10 Декември 08

млн.лв.

Търговски регистър

1.5

Дело

0.6

Национални доплащания на хектар земеделска земя*

6.6

Министерството на културата

11.0

Изграждане и реконструкция на бул. „България" в Пловдив

10.0

Маркетингови проучвания, участие в туристически изложения и реклама на възможностите за туризъм в страната

10.0

Държавната агенция за младежта и спорта

8.0

БНТ

12.5

Национална компания „Железопътна инфраструктура"

25.0

Развитие и разширения на летище Пловдив

5.0

Увеличен капитал на „Българската банка за развитие" АД

330.0

ОБЩО

420.2

   

04 Декември 08

 

Преустроени, ремонтирани и модернизирани 23 ареста

3.8

Изграждане на техническата инфраструктура на три инвестиционни проекта

15.4

Увеличен капиталът на „Български енергиен холдинг" ЕАД

400.0

15 стационарни установки за контрол на скоростта на движението на пътищата и 30 контейнера за монтажа им

0.9

ОБЩО

420.1

   

ОБЩО за 01 – 10 декември 2008

840.3

Източник: Интернет страница на правителството

Бележка: * Реално гласуваните са 302,6 млн. лв., но 296 млн. лв. са от реализирани икономии и резерва на ДФ Земеделие.

 

Без да коментирам как се вземат решенията, нито пък каква информация се предоставя на гражданите (средно по 2 параграфа на решение, без никакъв опит да бъдем убедени, че е целесъобразно дадено решение), ще се опитам да действам като нормален предприемач в условията на несигурност, т.е. ще посоча кои разходи са напълно излишни и кои могат да се извършат, но не от бюджета, а от частния сектор.

Пари за реклама на туризма

Не е ясно как в рамките на една седмица туризмът получава решения за милиони левове пари за реклама. Само ден по-рано (09 декември) между Държавната агенция по туризъм и регионалното министерство се подписа рамково споразумение и 6 договора по схема „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване" на обща стойност от 39 млн.лв., финансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Е, как звучи това на фона на допълнителните пари от бюджета, които се гласуват на следващия ден?! Понякога имам усещането, че наистина няма хора в правителството, които да мислят разумно. Ако имаше такива, те щяха да се запитат дали държавата наистина знае какъв вид туристически бизнес да рекламира и къде да се насочи фокусът (морски, планински, културен, селски туризъм) … или пък ще се изразходят ли парите ефективно?!… или има ли наличие на пазарен провал, за да се обоснове държавната подкрепа за сектора? Въпроси, на които положителен отговор няма.

БНТ

Телевизия, която наема 1 500 човека, не може да бъде издържана от бюджета. Не може да си позволим подобна структура при положение, че има частни национални телевизии. БНТ трябва да се приватизира и ако все пак управниците преценят, че са необходими определени програми, то е възможно те да се финансират от бюджета, но срещу идеи, проекти и ясни разходи.

Държавна агенция за младежта и спорта

Спортът в България, подобно на много сфери от публичния живот, страда от липса на финансови средства. Не е така положението с имотите обаче. Въпреки че има значителен брой спортни имоти и съоръжения с много добро разположение, състоянието им е критично. На практика те не се използват по предназначение, харчат се огромни средства без резултат в името на идеята да са достъпни за всеки. Получава се така, че всичко е достъпно, но толкова разрушено, че всъщност достъп няма. При това положение трябва да има друг подход, различен от пари от бюджета, който да води до коренна промяна. Решението е в приватизацията и концесията на част от имотите.

Министерство на културата

България има голям потенциал в областта на културата, който не е разработен. Противно на всеобщото разбиране културата има значение за икономическия прогрес и повишаване на благосъстоянието. В икономическо отношение културата е инструмент за самостоятелно регулиране на поведението и като такава, тя нито понижава или повишава разходите за налагане на правилата на играта. Каквито и да са предимствата на култура обаче, те не могат да се реализират в рамките неефективни институции, а такива съществуват – нашето културно министерство, например. Затова, допълнителните средства трябва да се отпускат единствено на проектен принцип.

Летище Пловдив

Отдаването на концесия отдавна трябваше да се случи. Докато това не стане факт, няма никакъв смисъл да се дават пари за развитие и разширение … освен ако подобни планове вече не съществуват.

Общото впечатление е, че част от допълнителните средства, които се гласуват, са със силно съмнителна необходимост и с почти нулев резултат за тези, които фактически плащат сметката. Добре е, че до края на годината ще има само още едно заседание, т.е. възможността да се гласуват още милиони левове от бюджета е поне донякъде ограничена.

 

 


Свързани публикации.