Домашното образование – що е то и има ли почва у нас

По всичко личи, че домашното образование има шансове да навлезе и законодателно в България, след като Комисията по образование в Парламента прие на второ четене текстовете, уреждащи този въпрос в Законопроекта за училищното и предучилищното образование. Законопроектът предвижда, че по желание на родителите, децата ще могат да се обучават в самостоятелна форма.

Регламентирането на възможност за домашно образование е стъпка напред от гледна точка на свободния избор на родителите за образованието на техните деца, въпреки че и тази форма на обучение е ограничена от всички тежести и несъвършенства на регулираното държавно образование. Основното е, че родителите ще са длъжни да провеждат обучението в съответствие с определените държавни образователни стандарти (които даже не са известни, защото все още се пишат) и при определения учебен план, а децата ще трябва да взимат изпити всяка година и по всеки предмет.

През последните десетилетия образователната система в България буди сериозно недоволство от страна на родители, ученици и учители, а международните класации, оценяващи знанията и уменията на учениците (например, изследването PISA), показват изключително слаби резултати за България. Новият закон трудно би могъл да направи образователната система много по-добра, особено в краткосрочен план, което прави предоставянето на избор на родители за образованието на децата им още по-важно.

Публикувани са множество изследвания[1], които показват, че домашното обучение е ефективно и дори показва по-добри резултати от образованието в училище, както и че децата, които се обучават самостоятелно, са пълноценни членове на обществото. Допълнително, то се развива все повече и към момента е регламентирано и практикувано в редица държави по света като Великобритания, Ирландия, Дания, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Индия, Чили. Срещат се форми с абсолютно свободно обучение, има практики за онлайн домашно образование, както и за групово домашно обучение, а във все повече университети се приемат студенти на база единствено приемен изпит без да е нужна диплома за средно образование (включително Харвард и Йейл).

В тази връзка възможността за домашно образование е дори закъсняла реформа. Като за начало тази промяна трябва да бъде приета, а в бъдеще да се превърне в реална алтернатива, която не е обременена от недостатъците на традиционното образование. 

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/

 


[1] HSLDA (2009), Progress Report 2009: Homeschool Academic Achievement and DemographicsRothermel P. (2001), A Nation-wide Study of Home Education in Education Now: 25 Years of Home-Based EducationShyers, L. (1992) „Comparison of social adjustment between home and traditionally schooled children,“ University of Florida


Свързани публикации.