Доклад: Строителството в България – цени, разходи и прогнози

 

  

 

 

 

 

Доклад:

Строителството в България – цени, разходи и прогнози

На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент. Този доклад не е поръчан от конкретен клиент, а е избор на икономистите на Индъстри Уоч. Затова представените данни и прогнози не са обвързани с интересите на някого от играчите в сектора, нито на други заинтересовани страни. За теоретичната и емпирична коректност на данните и прогнозите отговорност носи изцяло Индъстри Уоч.

За да се запознаете със съдържанието на доклада и цената – Industry Watch

 


Свързани публикации.