Доходността на акциите на сенаторите често надхвърля пазарната

Доходността на личните инвестиционни портфейли на американските сенаторинадхвърля средно с 12 процента годишно средната пазарна доходност запоследните пет години.

“Резултатите ясно доказват твърденията, че членовете на сената търгуватна борсата, имайки значителното информационно предимство пред обикновенитеинвеститори “, казва авторът на доклада проф. Алън Зибровски от RobinsonCollege of Business към Georgia State University.

Той признава, че е “много изненадан” от своето откритие, което е базирановъзоснова на 6 000 обявени финансови декларации. Изследването ще бъдепубликувано в Журнала за финансови и количествени анализи (Journal ofFinancial and Quantitive Analysis).

“Резултатите предполагат, че сенаторите знаят кога да купуват акциии кога да продават”.

Сенаторите, избрани за пръв път се справят изключително добре, катодоходността по техните акции превишава средната за пазара с 20 процентагодишно – резултат, който е постижим от много малко професионални мениджърина фондове.

“Това вероятно може да се обясни с идването на “младшите” сенаториот частния сектор и добрите бизнес връзки. Старшинството определеное фактор при размера на доходността”, казва проф. Зибровски.

Няма различия в резултатите от изследването при демократите и републиканците.

Изследване от 2000 г., обхващащо 66,465 американски домакинства запериода 1991-1996 г., показа че средната доходност на портфейла на домакинствое средно с 1.44 % под пазарната доходност. Вътрешни хора в корпорациите(дефинирани като висш управленски персонал) обикновено постигат по-високадоходност от пазара с около 5%.

Изследването на Зибровски отбелязва, че времето, по което политицитеизвършват транзакциите, е необичайно. Повечето акции, купени от сенатори,са показвали незначително движение преди сделката. След покупката обаче,тяхната доходност се е повишавала над пазарната средно с около 28.6%през следващата календарна година.

Доходността на продадените акции също е любопитна. Акциите, продадениот сенатори, са се движили според средните стойности на пазара в годинатаслед продажбата.

Като вземем предвид и обемите акции, общата доходност на портфейлае била средно 12% над пазарната. Изследването използва общ пазарен индекскато отправна точка за сравнения.

В изследването са разгледани осем години, защото за повече нямаше необходимитеданни, а и документите трябваше да се събират и преглеждат ръчно. Акциите,които са били държани в затворен (сляп) тръст не са включени сред използванитедокументи.
.

 


Свързани публикации.