Добрите новини

 

Често в страната се води неблагоразумна икономическа политика и на нас в ИПИ за съжаление ни се налага да бъдем също толкова често критични в статиите на този бюлетин. Да бъдеш страж против безумия не е особено приятно за един положително настроен човек, но просто реалността го налага.

Тази седмица обаче бяха предложени и са на път да бъдат приложени политики, които смятам за стъпки в правилната посока и са повод тази статия да е по-скоро положителна.

  • Първата мярка е обявената от финансовия министър цялостна реформа в държавната администрация. Ще бъдат премахвани излишни функции, а звената и служителите, които ги обслужват ще бъдат съкратени с цел намаляване на разходите и спасяване на бюджета от дефицит.
  • Това е и мотивът на втората положителна мярка от седмицата: Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че ще замрази строително-монтажните работи на 60 обекта, като някои от тях ще бъдат преразгледани и по-ненужните ще бъдат отменени.
  • Освен това, министърът на икономиката и министърът на финансите се изказаха утвърдително, че ликвидацията на Кремиковци вече безспорно е по-печелившият вариант за държавата, и че ще се предприемат стъпки в тази насока.
  • И не на последно място се предложи изменение на Търговския закон, в което минималният капитал за започването на бизнес да се намали от сегашните 5000 лв. на символичните 2 лв., като този път предложението има добри изгледи да бъде одобрено

ИПИ от много време настоява да се вземат мерки за намаляване на бюджетните разходи, особено в период на криза и падащи данъчни приходи, и затова подкрепяме инициативата администрацията да се оптимизира функционално и  количествено, както и да се замрази строителството на много обекти, които се финансират от държавния бюджет. Също от отдавна настояваме паричните потоци от данъкоплатците към губещото предприятие Кремиковци да спрат, и затова се надяваме финансовият министър да удържи на думата си, „че няма да разреши държавата да даде и лев повече за Кремиковци".

Премахването на минималния капитал за регистриране на ООД също е мярка за подобряването на бизнес средата, която сме предлагали нееднократно. Най-накрая тя има големи шансове да бъде приета, и въпреки че символичната сума от 2 лв. пак има разходи по внасянето й, тя значително би улеснила дребните предприемачи. Надявам се, че тези мерки ще бъдат приложени ефективно, защото те имат потенциала да повлияят положително на икономическата обстановка в страната. Надявам се също казусите Кремиковци и минимален капитал да бъдат приключени веднъж завинаги, така че да не си се налага  в ИПИ повече да пишем за тях.


Свързани публикации.