Джеймс Бюкенън – преобучителят

На 9 януари на 93-годишна възраст почина един от най-известните икономисти на нашето време, нобеловият лауреат по икономика за 1986 г. Джеймс Макгил Бюкенън.

Доколкото ми е известно, в България той е лично познат само на членовете на Обществото Монт-Пелерин и на онези малцина, които посещаваха срещите на това общество през 1990-те и в началото на този век. Неговите трудове не са известни на изучаващите икономика у нас – в университетските програми Бюкенън практически не присъства, ако не се смятат няколко примитивни преразказа. Изглежда, че само Икономическата библиотека на ИПИ и Българската макроикономическа асоциация разполага с пълното издание на неговите съчинения.

Джеймс Бюкенън получава Нобелова награда „за развитата от него договорна и конституционна основа на теорията на решенията в икономиката и политиката”.  Той е признат основател на нова икономическа дисциплина, т.нар. конституционална икономика и (заедно с Гордън Тълок) поставя началото на цяло течение в съвременната икономическа и социологическа мисъл – теорията на обществения избор.

Ролята на Бюкенън в икономиката може да се определи като преобучител на икономистите и политиците.

Неговите станали вече класически трудове „Изчислението на съгласието” (1962, заедно с Тълок), „Търсене и предлагане на обществени блага” (1968), „Разходи и избор” (1969), „Свободата в конституционните договори” (1977) и „Властта да облагаш с данъци” (1980, в съавторство с Робърт Тълисън) – нека спомена само някои от забележителните и влиятелни книги – разкриват най-дълбинните основи на съвременния стопански и политически живот.

 

Красен Станчев

11 януари 2013 г.

София, ИПИ


Свързани публикации.