„Дискусия“за „Белене“

Днес в НДК се състоя “обществено обсъждане” на проекта за нова атомнацентрала.

Към предишните “за” не са добавени нови аргументи и детайли. Отново ставадума за:

· 51% държавни гаранции;
· нереалистични цени на изграждане, електроенергия и маржинални разходи;
· толериране на руски реактори от старо поколение;
· завишаване на актуалното потребление електроенергия при вероятен спадна енергоемкостта на единица БВП.

За да не могат всички да разберат, че това е така министерството не разпространиинформация, а въведе допуск до специална стая, след 24-часова предварителназаявка, без право на копиране и отваряне на стаята в периода от преди Коледадо вчера.
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.