Детските надбавки: първи стъпки в промяната на модела?

Проектобюджетът за 2018 г. предвижда промяна на начина на отпускане на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование (т.нар. детски надбавки). До момента всяко семейство, което отговаряше на изискванията (в частност месечен брутен доход на лице от домакинството под 400 лв.), получаваше точно определена сума, която се определяше всяка година.

През 2018 г. се прави първа стъпка към диференциация на плащанията – нещо, за което ИПИ отдавна апелира. Критерият вече ще съдържа две стъпки, като семействата с доход до 400 лв. на лице ще получават пълния размер на помощта, а тези с доход на лице между 400,01 и 500 лв. ще имат право на 80% от нея.

Такава стъпка ще помогне за повишаване на ефективността на програмата, макар далеч да не изчерпва всички проблеми с нея.  Програмата продължава да страда от ниския контрол върху посещаването на училище от страна на децата и затрудненията при установяване на фактическо съжителство между родителите. Също така, предложената 100-левова стъпка при доходния критерий може да се окаже прекалено голяма, също както и заложените 80% от помощта, тъй като в случая става дума за доход на глава от домакинството. Така четиричленно семейство с месечен брутен доход от 1020 лв. (двама родители на минимална заплата от 1 януари 2017 г.) ще получи 90 лв. детски надбавки месечно, а семейство с месечен брутен доход от 2000 лв. ще получи цели 72 лв. При следващи промени е добре да се помисли както за въвеждането на допълнителна стъпка, така и за още по-сериозна диференциация.

Моментът е подходящ за въвеждане на подобна система, тъй като подобряването на ситуацията на пазара на труда и ръстът на трудовите възнаграждения водят до спад на бенефициентите на програмата през последните две години. Така преходът може да бъде извършен без разходите по програмата да нараснат значително. От МТСП очакват ръст на семействата, които имат достъп до помощта, с около 20 хиляди души, което обаче може и да не се случи. При предходното увеличение на доходния критерий (от 350 на 400 лв. през 2016 г.) очакванията бяха за 10 000 нови семейства, докато в реалност броят им спадна с 56 хиляди.

Евентуален ръст в разходите по програмата по-скоро може да дойде от увеличаването на самия размер на надбавките (съответно с 3 лв. месечно за семейства с едно дете и по 5 лв. месечно при по-голям брой деца). Предвид това увеличение, въпросът за контрола при отпускането на средствата и спазването на условието за действителното посещаване на училище (а не само присъствието в списъка на записаните) става още по-важен.


Свързани публикации.