Детските надбавки и смисълът на социалните помощи

Тази седмица започна подписка на родители срещу наличието на доходен критерий за отпускането на т.нар. детски надбавки. Според инициаторите на подписката този критерий е дискриминационен и е необходимо да отпадне, така че надбавките да се дават на всички семейства с деца.

Това, което убягва на поддръжниците на идеята за егалитарно разпределяне на т.нар. детски надбавки, е същността на тези плащания. Макар и често да се наричат „надбавки”, те официално са месечни помощи за деца, т.е. в същността си те са социална помощ и като такава, би следвало да се дават само на нуждаещите се. А най-обективните критерии за определянето на един индивид или семейство като нуждаещ(о) се са неговите доходи и имущество. В случая българското правителство е избрало да използва доходен критерий (под 350 лева на член от семейството на месец) заради по-трудното и скъпо определяне на обективната текуща стойност на имуществото.

В момента такива помощи за деца, които са равни на 35 лева на месец, се отпускат за около 878,000 деца, т.е. от бюджета за тази година са заделени близо 370 млн. лева. Всеки, който има дете, може да ви каже, че за 35 лева  не може да се купи почти нищо – 1-2 пакета памперси, 1-2 дрешки или (евтин) чифт обувки. Ясно е, че с тези пари дете не може да се отглежда цял месец. Крайната недостатъчност на тази помощ, съпоставена с минималните месечни разходи за издръжката на едно дете, произтича именно от нейния широк обхват. С други думи, проблемът с тези помощи в момента  не произтича от доходния критерий, който се прилага за тях, а от относително високото ниво на този праг. Факт е, че в момента около половината деца под 20 години получават такива помощи и за повечето тези помощи не са от особено значение за  тяхното отглеждане.

Противно на това, което иска инициативната група от родители, доходният критерий по-скоро трябва да се затегне, т.е. прагът да стане по-нисък. Така само крайно бедни и нуждаещи се хора ще получават помощи и тогава тези помощи наистина ще правят разлика за отглеждането на децата. Обратно, ако се премахне доходният критерий, тогава за всички деца ще се дават по около 18 лева, което няма да се почувства от никое от тях – крайно бедните ще си останат такива и след получаването на помощта, защото с тази помощ няма да могат дори да изхранят детето си, а богатите деца ще са богати както преди, така и след нея. Наистина ли инициаторите на подписката смятат, че това е смисълът на социалните помощи?


Свързани публикации.