ДеСото и Милтън Фридман

На първи април тази година беше обявен носителят на втората награда заотстояване на свободата – Милтън Фридман – международно признатият икономистЕрнандо Де Сото. Награда ще бъде връчена на 6 май 2004 г. в Сан Франциско.Наградата се връчва на всеки две години на човек, който има значителен приносза развитие на индивидуалната свобода. Първата награда Милтън Фридман евръчена на британския икономист Питър Бауер през 2002 г.

Ернандо Де Сото е известен с няколко неща, но най-вече с книгата си “Другиятпът. Невидимата революция в третия свят”. Самата книга, чието оригиналнозаглавие е El Otro sandero, е пряк спор с известната през в началотона 80-те години ляво-радикална (маоистка) група на Сияйния път, Sanderoluminoso. Предисторията е много ясна: комунистическите водачи имат авторитет(поне в Перу), доколкото обещават преразпределяне на собствеността; междутях и бюрокрацията има негласен договор: колкото повече вторите блокиратравноправния достъп до капитали или фактори на производството (т.е. самиякапитал, земята, предприемачеството и пр.), толкова повече растат доходитеи влиянието и на едните, и на другите. Следователно, ако се намери формалендостъп до собственост и капитали, ще изчезне и посредническата роля на бюрократитеи комунистическите водачи.

За да стане това трябва да се знае как работи споменатия договор като общественаструктура. За тази цел през 1982 г. Де Сото основава в Лима институт “Свободаи демокрация” (ИСД) и написва книгата. И тук идеята е проста: да севиди как всъщност функционира неформалната икономика и какво й пречи дарасте. ИСД изследва уличната търговия, неформалния градски транспорт и завземанетона земя. Известен е стилният експеримент, ръководен от Де Сото, който достадобре разкрива проблема: ИСД се опитва да регистрира измислена малка фабрика,като плати не повече от два подкупа (ако няма никакъв друг начин да се решипроблема) и регистрира разходите във време и пари. Процедурата отнема 289дни и струва 1 231 щатски долара, което тогава, през лятото на 1983 г. еравно на 32 минимални месечни заплати в Перу.

Книгата описва механизма, историческите и обществените основи на неформалнатаикономика, и революционизира научните представи за нея. Де Сото със сигурносте най-известният автор по тази тема. Книгата му е бестселър и в испаноезичния,и в англоезичния свят.

През 1990 г. Де Сото и ИСД регистрират в Швейцария и Перу асоциацията “Пъткъм собствеността”, чиято мисия е да улесни формалния достъп до нотариалниактове за собственост. По времето, когато започват 75% от перуанците няматтакива актове, за първите по-малко от четири години, асоциацията и ИСД осигуряватнотариални актове за над 150 хиляди перуанци, като разходите за получаванетона един акт са 140 пъти по-ниски от тези в Бразилия, където с това се занимаватадвокатски кантори и правителството.

В момента Де Сото пътува за срещи с настоящи и бъдещи управници. Основнинегови поддръжници са бившият министър-председател Маргарет Тачър, президентътна Световната банка Джеймс Улфенсон, който го взе със себе си в Русия, зада го представи на президента Владимир Путин.

“Ернандо Де Сото обединява всичко, което наградата Милтън Фридман е”, казвапрезидентът на Cato Institute Едуард Крейн. “В своите книги той допринасязначително за разбирането ни за свободата. Всички говорят за подпомаганена бедните. Де Сото ни показва как да го направим”.

Милтън Фридман се съгласява през 2001 г. да даде името си за тази награда.В изявление той казва следното: “Тези от нас, които са късметлии да живеяти се развиват в умерено свободно общество имаме склонност на подценявамезначимостта на свободата. Ние започваме да я разглеждаме като даденост.Тя ни направи по-самодоволни, така че съществуването на награда, която акцентирана свободата е от изключителна важност.”

Международната комисия, която прави селекцията на номинираните се състоиот Ан Епълбаум, редакционен съвет, Washington Post; ДжонБлъндел, генерален директор, The Institute of Economic Affairs,Едуард Крейн, президент, Cato Institute, Роуз Фридман,съосновател, Milton and Rose D. Friedman Foundation for School Choice,Андрей Иларионов, икономически съветник на президента на Рускатафедерация Владимир Путин, Хосе Пинера, президент, InternationalCenter for Pension Reform, Фредерик Смит, председател и главенизпълнителен директор, FedEx Corporation, Фарийд Закариа,редактор, Newsweek International.

 


Свързани публикации.