Декларация за състоянието на демокрацията в ЦИЕ

Подпиши декларацията тук:

http://democracyontheline.org/

 

Когато страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) започнаха своите амбициозни реформи към демокрация и пазарна икономика в края на ХХ век, мнозина бяха оптимисти за създаването на по-силна, по-сплотена и по-свободна Европа. В последните години обаче се появиха съмнения за постигнатото в региона в контекста на предизвикателствата пред политиките и управлението, в това число и упоритата корупция. В отговор, с подкрепата на Центъра за международна частна инициатива (CIPE, http://www.cipe.org/) от Вашингтон, представители на гражданското общество, бизнеса и академичната общност от ЦИЕ се събраха, за да вдъхнат нов живот на мрежите от реформатори, да върнат региона на пътя към демократичността и да препотвърдят важността на трансатлантическите връзки за бъдещето на Европа.

На 1 юни 2017 г. CIPE и неговите регионални партньори се събраха в Брюксел, за да се обединят около декларация, която отстоява ключовата роля на демократичните ценности и принципите на свободния пазар за ЦИЕ. Декларацията, подготвена от местни лидери,  се основава на дълбочинни проучвания и анализи на предизвикателствата в региона и проблемите на неговите жители.

Декларацията повтаря ангажимента за защита на ценностите на свободата и просперитета в ЦИЕ и ролята на трансатлантическите партньори в продължаването на демократичните и икономически реформи.

01.06.2017 г. – Брюксел, Белгия

 

Ние, представители на гражданското общество и бизнеса от Централна и Източна Европа се събрахме в Брюксел, за да публикуваме тази декларация, с която заявяваме гордостта и подкрепата си за прогреса, който постигна нашия регион през последните 25 години. Реформите доведоха до драматично и безпрецедентно разширяване на свободата, насърчаване на предприемачеството и растеж. Нашите страни направиха важен принос към демократичния, икономически и социален живот на Европа.

Гражданското общество и бизнеса на ЦИЕ ще продължи да защитава човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, предприемачеството, върховенството на закона и спазването на човешките права. Заставаме зад тези ценности в лицето на новите предизвикателства, в това число:

 • Липсата на независимост и отчетност на ключови политически институции, включително съдебната система, което води до злоупотреби с власт и корупция, които от своя страна създават риск за икономическото състояние на страните от региона и сриват легитимността на демокрацията в очите на обществеността.
 • Провеждането на опортюнистични икономически политики в преследване на партийни цели и в ущърб на обществото и икономиката, съчетано с премахването на механизмите за контрол и отчетност и промените в политиките в обслужване на конкретни цели заплашват дълготрайното развитие на икономиката и издръжливостта на демокрацията.
 • Отказът от намеса на гражданите в политиката и публичния дебат, който отнема от  жизнеността на демокрацията, заедно със заплахите от страна на целия политически спектър за независимостта на организациите на гражданското общество и медиите ограничава обменът на идеи и диалога между държавата и обществеността.
 • В случаите, в които гражданите не свързват демокрацията и качеството на живот, привлекателността на решения извън конституционните демократични граници за някои граждани расте, което задълбочава връзката между икономическите възможности и отвореността към крайните политически позиции.
 • Отслабените възгледи за демокрацията и икономиката, следствие от неподходящите образователни системи, които не успяват да възпитават критично мислене и не окуражават гражданските и предприемачески позиции.

 

В защита на ценностите на свободата, демокрацията и просперитета, представителите на гражданското общество и бизнеса в ЦИЕ и трансатлантическите партньори подкрепят стъпки в посока на:

 • Възстановяване на ролята на гражданското общество в съхраняването на прозрачността и отчетността в управлението, както и улесняване на по-широки обществени консултации при вземането на решения.
 • Подтикване на политическите партии, гражданското общество и бизнеса към изтъкване и упражняване на демократичните ценности с цел окуражаване на по-широко включване в обществените дейности и предоставяне на алтернативи на крайните послания.
 • По-голямо включване на бизнеса в мобилизирането на ресурси и знание за потвърждаване на ангажименти на обществото към плурализма и запазването на мястото на гражданското общество.
 • Подкрепа за политики, които подобряват средата за предприемачество за създаване на растеж, подсилване на средната класа и увеличаване на броя граждани, които се считат за страна в демократичния прогрес и спомагат за създаването на отворена, честна и конкурентна среда, привлекателна за инвеститори и висококвалифицирани работници.
 • Окуражаване на образователни реформи, в това число обучения на учители, които поставят акцент върху висококачественото обучение в областта на демокрацията, гражданското участие, актуалните събития и критичното мислене.
 • Поддържане и засилване на трансатлантическия диалог и съдействие по тези въпроси.
 • Поемаме ангажимент да формулиране конкретни стратегии и да предприемем практични действия, като отново потвърждаваме ангажимента си към отворена, приобщаваща, плуралистична и прозрачна политическа и икономическа среда. Призоваваме представителите на държавите в региона да действат в посока изпълняването на тези цели и каним гражданите да станат по-активни участници в нашите общества, присъединявайки се към нашия ангажимент към Декларацията.

Свързани публикации.