Дефлация през април

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Както очаквахме, НСИ обяви намаляване на индекса на потребителските цени (дефлация) с 0,1% през април. Натрупаната инфлация от началото на годината е 5,1%, което надхвърля правителствената прогноза за цялата година (3,5%). Тази прогноза ще бъде вероятно ревизирана, поради нужда от по-добро управление на фиска.

Ако променената прогнозна инфлация не се използва за натиск за увеличаване на плащанията, последиците за бизнеса и средата за водене на бизнес ще са незначителни.

Ето няколко аргумента защо:

1/ Значителното нарастване на индекса от началото на годината се дължи най-вече на увеличаването на държавно регулираните цени (ток, отопление и др.), а също така и на въвеждане или увеличаване на косвени данъци (лекарства, цигари и алкохол). Проинфлационият ефект е еднократен.

2/ През април, освен че не се наблюдават съществени изменения в държавно регулираните цени, спадат цените на хранителните стоки, включени в кошницата на индекса, 0,8%, което води до общото намаление на потребителските цени. Вероятно тази тенденция ще продължи (ако не се променят фиксираните цени) до кулминацията на летния туристически сезон.

3/ Вече дори и МВФ посочва, че основен проблем за правителството е разходната, а не толкова приходната страна на бюджета. (Това многократно е поставяно като проблем от ИПИ). Става въпрос за поддържането на държавно администрирани цени, забавяне либерализирането на редица отрасли, за активна размяна на дялове между държавни фирми и за неумение да се защитава финансовата стабилност в преговорите със синдикатите и други заинтересовани от държавното преразпределение групи. Решението може да се търси в приватизация и либерализиране на пазара, което ще създаде конкуренция и пазарно определяни цени. Този подход засега съществува предимно в реториката, но мисията на МВФ вероятно ще компенсира недостига на воля за неговото отстояване.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.