Децата, младите и спорта

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Разделът „Децата, младите и спорта“, звучи като носталгичен рефрен от социалистическа радио точка:

1/ Създаване у децата чувство за отговорност към делата на обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността, мнението на другия.

2/ Навлизане на физическите упражнения, спорта и туризма в бита на хората, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот.

3/ Укрепване и разширяване позициите на България сред световния спортен елит по отношение на детско юношеския и елитния спорт.“

Тази част от програмата е толкова абсурдна, че изобщо не може сериозно да бъде коментирана.

Както на много места в програмата, правителството си мисли, че ако едни хубави думи се изрекат те непременно ще се случат.

Неизвестно защо правителството е решило да си постави за „непосредствена задача“ да осигури и без това конституционното право на гражданите на свобода на сдружаването, само че този път „при избор на средства и форми за упражняване на физическите упражнения спорт и туризъм“. Също така много важно било да се утвърди „принципа за трайно развитие и балансирано управление на околната среда, приоритетно развитие на спортове, които експлоатират природните фактори – слънце, въздух, открити води и басейн“.

От програмата на правителството научаваме, че съществували и „двигателно надарени деца“, както и че здравословните проблеми на хората били „социален дефект“.

Върху 6 страници е обяснено как държавата ще ни научи да спортуваме и живеем здравословно, и само в един абзац е казано за това, което наистина е работа на държавата, а именно, закрила на детето от насилие на улицата и в семейството. Правителството обещава, че ще бъде прилагана „специализирана грижа за децата: предпазване на децата от посегателства, от експлоатация, от попадане в асоциална среда; специални грижи за децата с увреждания“, но не казва и дума за действията, които ще се предприемат за да бъде реализирана на практика тази цел.

А иначе, „Изхождайки от разбирането че хората са най-ценния ресурс на България, Правителството залага като основен приоритет в своята политика работата, свързана с гарантиране правата на децата и младите“.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.