Данъчните приходи продължават да изостават

Преди няколко дни Министерството на финансите публикува последните данни за изпълнението на бюджета, които се отнасят за периода от януари до октомври. Данните отново потвърждават сериозното изоставане на данъчните приходи тази година дори спрямо актуализираната им (надолу) прогноза, залегнала в актуализирания бюджет.   

Ако се разгледа изпълнението на данъчните приходи до октомври спрямо заложените приходи за годината и се сравни с изпълнението за първите 10 месеца през предходните години, се вижда ясно, че тази година приходите изостават. Това изоставане е стабилно за последните месеци, равнявайки се на около 3 процентни пункта по-малко спрямо изпълнението миналата година. Т.е. ако за периода януари-октомври тази години са събрани около 80,1% от планираните приходи за 2013 г., то през 2012 г. този процент е бил 83%, а през 2011 г. – 82,4%. Единствено през злополучната за бюджета 2010 година, когато беше направена подобна актуализация на бюджета и бяха занижени планираните приходи с 1,9 млрд. лева, изпълнението до октомври е малко по-ниско от тазгодишното, 79,2%.

Изпълнение на приходите до октомври спрямо годишните приходи (%)*

2011

2012

2013

 Данъчни приходи, от които:

82,4

83,0

80,1

   Корпоративни данъци

88,9

89,5

75,4

   Данъци в/у доходите на физически лица

81,7

82,2

79,3

   Данък върху добавената стойност

81,0

81,4

79,8

   Акцизи

82,7

83,8

81,9

   Данък върху застрахователните премии

80,1

85,3

70,8

   Мита и митнически такси

84,3

84,7

103,6

   Други данъци

85,8

85,6

92,3

* За 2013 г. изпълнението е изчислено спрямо актуализирания бюджет.

Източник: МФ, собствени изчисления

Тази „дупка” в изпълнението на данъчните приходи спрямо 2012 г. се наблюдава по-осезаемо от лятото (юни-юли) насам, като бързо се разширява и остава стабилна на около 3 процентни пункта за последните три месеца (август-октомври). Изоставане в данъчните приходи за първите 10 месеца се вижда ясно при почти всички данъци без митата и другите данъци, но тъй като размерът на последните традиционно е относително малък, тяхното преизпълнение не помага по никакъв начин на общата картина.

Най-голямо неизпълнение се вижда при корпоративните данъци (75,4% от прогнозата тази година спрямо 89,5% от годишните приходи миналата година), което може да се обясни с обективни причини, а именно смяната на режима за плащане на данъци за фирмите с по-нисък оборот. По-конкретно от началото на тази година се премина към внасяне на авансови вноски за корпоративен данък на 3 месеца или към невнасяне изобщо на авансови вноски и плащане на данъка наведнъж след изтичане на годината.

При доходите на физическите лица обаче също има изоставане, което тепърва ще се задълбочава на касова основа заради законовото изискване (в сила от 2013 г.) работодателите да не удържат авансов данък общ доход по нетрудови правоотношения (примерно граждански договори) последните 3 месеца на 2013 г., а плащането му да бъде грижа на физическите лица следващата година.

При непреките данъци също има изоставане, макар че то да е по-малко. На фона на ръст на приходите от тези данъци (номинално) спрямо 2012 г., обяснението може да се крие в прекалено оптимистични прогнози за тези приходи през 2013 г., както и в по-голямо укриване на обороти тази година, т.е. потенциално по-слаба работа на контролните органи.

Като цяло, данните за бюджетното изпълнение от последните няколко месеца показват все по-сериозен риск от неизпълнение на заложените данъчни приходи тази година на касова основа. До момента не са предприети стъпки за овладяване на разходите, което, на фона на заложен максимален дефицит от 2% от БВП означава все по-сериозна вероятност от нарушаване на фискалното правило за не повече от 2% дефицит. Но какво тук значат някакви си правила?


Свързани публикации.