Данъчните промени, които ще ни направят по-богати

Всяко правителство иска да остане на власт, така както всяка опозиция иска да управлява. Общото между тях обаче трябва да бъде повишаване на благосъстоянието на гражданите и свободата за правене на бизнес. Най-всеобхватен ефект върху просперитета на хората имат данъчните реформи. За първи път в България се случва да има предложения за данъчни реформи, които са в една посока – намаление. В този смисъл, данъчната „конкуренция” в българския парламент дава резултати подобно на данъчната конкуренция в Европа.

Какви са предложенията към момента?

Данък печалба

Тук има единодушие, че ставката трябва да е 10%, с което България ще стане страната с най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз (заедно с Кипър, където ставката е също 10%). Така, на 01.01.2007 година освен, че ще можем да се поздравим с членството си в ЕС, ще можем и да сме оптимисти за развитието на икономиката, защото ниският данък означава, че:

 1. Повече средства ще остават във фирмите за инвестиране и разширяване на бизнеса

 2. Повече инвеститори ще имат стимул да дойдат в страната

 3. Повече българи ще бъдат стимулирани да започнат бизнес

Още през 2004 година, Институтът за пазарна икономика и много икономисти и граждани изпратиха писмо за намаление на данъците до министъра на финансите, в което се настояваше за намалението на данък печалба до 10% при тогавашна ставка от 19.5%. Почти три години след това предложението предстои да се случи на практика.

Данък върху доходите

Тук идеите на управляващите и опозицията се различават значително. По последни данни трипартийната коалиция се отказва от намаляване на облагането на физическите лица, като единствената сигурна промяна е повишаването на необлагаемия минимум до 200 лв.

 

Управляващи Опозиция
Необлагаем минимум (месечно) 200 лв.
Ставки 20% 17%
  22%
  24%

 

Въвеждането де факто на плосък данък върху доходите, каквото е предложението на СДС ще има много положителни ефекти, а именно:

 • Намалява облагането на всички лица без изключение

 • Опростява се облагането

 • Стимулира плащането

 • Ще увеличи събираемостта

 • Намалява разходите за администриране

 • Ще стимулира създаването на работни места

 • Ще предостави възможност за нарастване на заплатите

Социални осигуровки

Размерът на социалните осигуровки е най-големия проблем в България като говорим за данъчно облагане. От една страна те са прекалено високи, а от друга страна нереформираните пенсионна и здравна системи не стимулират плащане. Затова осигуровките в страната са най-неплащания данък и всеки, който може да намери начин го избягва. Предходното намаление с 6% доказа, че събираемостта може да е по-висока единствено чрез намаляване на ставката. Другият подход е реформиране на пенсионната система, но това се отлага във времето.

Вноска за фонд „Пенсии”

  Управляващи Опозиция
Оптимистичен вариант 20% 17%
Реалистичен вариант 23%

Забележка: Данните са за работещите при условията на III категория труд. 

 

Предложението на СДС за намаляване на размера на осигуровките ще има следните ефекти:

 1. Събираемостта ще продължи да се увеличава

 2. Повече средства ще остават в гражданите и бизнеса

 3. Общата данъчна тежест ще намалее

 

Данък върху дивидентите

Опозицията има още едно предложение, свързано с намаляване на данъчното облагане, а именно премахване на данъка върху дивидентите. Той беше намален през 2005 година до 7% от 15%. Наличието на такъв данък представлява двойно облагане на компании като вземем предвид и данък печалба. Премахването му ще има силен динамичен ефект в сравнение ако се намали, който ще е по-силен от намалението му и ще постави компаниите, опериращи в България в много по-конкурентна среда и страната ни ще се нареди на едно от челните места с най-ниски ефективни данъчни ставки на инвестициите в Европа.

Не трябва да се пропуска и фактът, че приходите в бюджета от този данък са много малки, а се налагат разходи по администрирането му.

 

Предложенията на ИПИ

На първо място, Институт за пазарна икономика подкрепя всяко намаление на данъците в България.

На второ място, считаме, че намалението на осигуровките е напълно възможно да бъде много по-значително от обсъжданите промени. Ставка от 10% за осигуровките ще има силни положителни ефекти за всички. Разбира се, заедно с намалението на ставките са необходими реформи в пенсионната система, което не е предмет на обсъждане в момента, но е много важно развитие за обществото.

На последно място считаме, че данъкът върху доходите на физическите лица също може да бъде 10% (над необлагаемия минимум), което означава и премахване на скалите за облагане, както е в момента.

 

Като заключение можем да кажем, че идеите на управляващите за данъчни реформи са далеч от решителни и макар, да се очакват някакви положителни ефекти, то се пропуска шансът за повишаване на благосъстоянието на хората сега. От друга страна, опозицията предлага не толкова радикални, но силно необходими и ефективни промени, които няма да нарушат баланса на бюджета, а точно обратното – ще го направят по-реалистичен и справедлив. Защото другият краен аргумент да се приемат данъчните предложения на опозицията е следният: Щом правителството целенасочено поддържа огромен бюджетен излишък, то понижаването на данъците ще го намали значително, но по продуктивен начин – не чрез харчене, а чрез стимулиране на икономиката с ниски данъци.

 

 


Свързани публикации.