Данъчни идеи за 2003 г.

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Представители на правителството обявиха някои идеи за данъчната политика през следващата година. Без да има официален документ все още по нито една от идеите администрацията стартира обществен дебат по тях. Това предварително представяне на идеите за политики преди те да са станали реални мерки прави задачата ни за оценка на тези политики по-лека, а шансът за рационално въздействие върху решенията на администрацията се увеличава. Използваме началото на дискусията за данъчната политика през 2003 г., за да представим кратко становище върху две от идеите.

ДДС третирането на туризма като преференциален отрасъл влиза в противоречие с принципа на облагане с ДДС. Той гласи, че с ДДС се облага потреблението там, където то се случва. Това е така, защото се предполага, че те финансират публични услуги, които се ползват от потребителите на определена територия. Повече за този принцип и фискалната страна на това решение може да прочетете в Фискалните ефекти от ДДС в туризма са непредвидими . Подобно решение би било в противоречие и с общото ДДС третиране на туристическите услуги в ЕС.

Идеите за преференциално нисък данък върху печалбата в райони с висока безработица са все още неясни поне в две неща: (1) как се дефинира „район“ и (2) колко % е „висока“ безработица. От пресата става ясно, че според администрацията „висока“ безработица е над 50%. Ако това е вярно, район вероятно означава „община“ (тъй като областта с най-висока безработица има 32% безработни – Търговищка област). Все пак, още преди да са изяснени тези детайли, напомняме, че ефектът върху трудовия пазара от преференции върху данък печалба би бил символичен, тъй като основната тежест върху разходите за труд идва от задължителните осигуровки – например около 23% само за фонда за пенсии на НОИ; общо тежестта на данъка върху личния доход и задължителното осигуряване е 41%, изчислен на база на СРЗ. В допълнение към това преференциите за региони, ако изобщо имат ефект, ще направят мобилността на труда още по-ниска, а това често се изтъква от самото правителство като проблем. Администрирането на преференциите ще бъде трудно, поради трудностите в администрирането на данък печалба въобще – трудно е да бъде отделен доходът от физическото лице, а това се опитва да направи корпоративното облагане. С други думи, ще е почти невъзможно да се предотврати използването на преференцията от работодатели, които „не създават нови работни места“. Накрая, но не и по важност, принципният проблем с преференциите се състои в нарушаване на механизма на пазарната селекция, който в последна сметка увеличава благосъстоянието на всички.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.