Данъчната реформа в Русия: наистина полезното от руския стопански опит

Word Format (Word Format)

Тази седмица зам.-министърът на финансите Гати Ал-Джебури разказа впечатленията си от обмяната на информация за данъчното законодателство в Русия. Той отдели специално място на резултатите от въвеждане на единна ставка за подоходния данък (13%), които наистина са значителни – по оценка на експерти, ръст от 15-20% в общите данъчни постъпления. Разбира се, от гледна точка на финансовото министерство именно бюджетните приходи са основното в една данъчна реформа.

Но за всички граждани – наемни работници или предприемачи – е още по-важно какво е данъчното бреме, кой и колко плаща. Данъчно-осигурителната реформа в Русия от 2002 г. наистина може да служи за наръчник на про-пазарно мислещите политици. Към момента, основните тежести изглеждат така:

1/ Данък добавена стойност – 20%, с някои изключения – т.е. подобно на България;

2/ Корпоративен данък – 24% (при 35% до 2001 г.) – т.е. подобно на България;

3/ Данък върху личния доход – 13%;

4/ Задължителна пенсионна осигуровка – между 14% и 3,95% в зависимост от дохода, като според възрастта все по-голям дял отива в капитало-натрупващ фонд при по-младите осигурени.

Графиката по-долу предлага сравнение между ефективната тежест на подоходния данък и вноската за пенсия към общите разходи за труд на работодателите при определени месечни доходи:

* Включени са само данък върху доходите и вноска за пенсия; останалите осигуровки и данъци не са отчетени

**Изчисленията се отнасят за най-масовия случай на трудови доходи

Източник: по изчисления на Л. Богданов

Поразителната разлика дава повод за сериозен размисъл по възможностите за подобни реформи.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.