Цитатна седмицата

„Свободната търговия се състои в това просто да се позволи на хоратада продават и купуват така, както искат да го правят… Защитните митапредставляват също такова използуване на сила, каквото е военната блокадаи целта им е същата – да се пречи на търговията. Разликата между дветее, че военната блокада е средство, което нациите използуват, за да попречатна враговете си да търгуват; защитните мита са средство, което се използува,за да се попречи на хората в собствената им страна да търгуват.“

Хенри Джордж
Protection or Free Trade (1886)

 

 

 


Свързани публикации.