Цитат на седмицата – брой 202

Ако хората знаят как трябва да работи администрацията и ако тя наистинаработи добре, тогава няма шансове за корупция. Ако имате лесен и свободен,дори безплатен достъп до всевъзможна документация, необходима за бизнесави, ако разрешителните и лицензионните режими са малко и се получаватбързо, изобщо няма да има мотив за корупция.

Таня Халорен, президент на Финландия

 


Свързани публикации.