Цитат на седмицата

“… необходимо е да се активизират икономиката и хората. Това може би е най-решаващата и трудна задача в периода на прехода, тъй като най-съществената и жизненоважна промяна трябва да се извърши в умовете на хората. Без значителна пренагласа във възгледите, посткомунистическите трудности биха се превърнали в капан и нацията никога не би се придвижила напред и да стане “нормална” държава със свободно правителство и свободни пазари в съответствие със закона. В епохата на наложения от Съветския съюз социализъм хората не бяха свикнали да мислят за себе си, да проявяват инициатива или да поемат риск. Много хора трябваше да се освободят от илюзиите – характерни за посткомунистическите страни, че по някакъв начин някой друг ще дойде и ще реши проблемите им. Необходимо беше да се активизират хората, да се оттласнат от мъртвата точка, да се накарат да взимат решения и да поемат отговорност за себе си.

Но за да настъпи тази промяна, ръководителите трябва да разбудят хората…”

Март Лаар 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.