Четвърта среща на Клуба на студентите към ИПИ: Симеон Дянков

 На четвъртата среща на Клуба на студентите към ИПИ, която се проведе на 18 юни 2009 в СУ присъстваха повече от 90 студенти.Симеон Дянков говори за по-дългосрочните необходими политики за България – следващите 2-3 години.

Фокусира се върху 3 теми:

 

Здравеопазване – проблемите не са в липсата на пари, а може би точно в обратното – прахосването на толкова средства, с колкото други, сравними с България страни, поддържат добро здравеопазване. Средствата за здравеопазване в България са изключително много и не предполагат предоставянето на толкова лош краен продукт. Основен проблем е ценообразуването, което води до доплащане под формата на рушвети и значителна корупция в България, която е в пъти по-голяма от други страни. Може би част от решението се крие и в начина на управление на системата – трябва да се прави от професионални мениджъри, а не  от лекари.

  

Енергетика – в момента цените, на които се произвежда електроенергия в България на практика означават, че производството на енергия е достатъчно като обем и няма необходимост от нови мощности. Като се говори за значителни инвестиции в България не се взема предвид какво се случва в региона – почти всички страни инвестират в нови мощности, което в средносрочен план означава свръхпредлагане на енергия, възможност за по-евтин внос, по-високи разходи за работа на нови мощности в България и в крайна сметка – завършена икономическа нецелесъобразност на АЕЦ „Белене”. Възможни решения са мерките, насочени към енергоспестяване и преоценка на всякакви енергийни проекти с държавни гаранции.

Държавата като собственик – държавната собственост е изключително раздробена, всеки министър се разпорежда с имоти и активи по свое усмотрение и често има конфликт на интереси – министъра регулира и управлява. Възможно решение е всички държавни предприятия да се обособят в един холдинг, който след около година да се листва на борсата (части от него), за да се приватизират активите – така ще има приходи за бюджета, по-малко кражби и инвестиции.

 Повече информация за клуба можете да видите тук – https://ime.bg/bg/articles/klub-na-studentite/

 

 

 


Свързани публикации.