Централната администрация в България

През 2005 година повече от 12 000 чиновници от българските министерства в София реално са повлияли на нашия живот. Увеличението на броя им спрямо 2002 година е с 17% (според данните единствено министерство на икономиката е съкратило щата си). Те взимат решения как да регулират хората, как да се разпределят средствата и каква да бъде политиката. Това, разбира се става след гласуването на законите в Парламента. Трябва обаче да сме наясно, че в народното събрание влизат проекти, изготвени от същите тези служители.

Процесът е чрез създаване, изменение и контрол по прилагане на законите и регулациите. Трудно е да се пресметнат разходите общо за икономиката от тази дейност, но със сигурност социалната цена е повече от 20 пъти по-висока (ориентир за това е мястото на България в класации като Икономическата свобода, Правене на бизнес и др.).

Жалкото е, че този процес по никакъв начин не е съпроводен дори и с проста сметка какъв ще е ефекта от всяка промяна или изцяло нова регулация. С други думи, чиновниците си “вършат работата”, а ние се “съобразяваме”.

Брой на централната администрация

 

2002

2003

2004

2005

%промяна (2002 – 2005)

Министерство на правосъдието

5 276

5 379

5 429

6 329

20

Министерство на външните работи

1 845

1 897

1 936

1 936

5

Министерство на икономиката и енергетиката

894

871

887

784

-12

Министерство на земеделието

506

666

702

739

46

Министерство на отбраната

602

666

702

746

 

Министерство на финансите

471

558

572

607

29

Министерство на регионалното развитие иблагоустройството

423

421

412

452

7

Министерство на труда и социалната политика

191

191

191

287

50

Министерски съвет

394

441

449

447

13

Министерство на образованието

315

315

315

362

15

Министерство на околната среда и водите

195

267

292

<span lang=BGstyle='fo


Свързани публикации.