Българска макроикономическа асоциация

Word Format (Word Format)

На 16 юни беше учредено сдружение, наречено Българска макроикономическа асоциация (БМА). Асоциацията беше наречена макроикономическа, а не икономическа, за да се подчертае теоретичната й насоченост (тъй като в България под икономист често се разбира не само човек, занимаващ се с икономиката като наука, но и всеки, който е завършил мениджмънт, бизнес или счетоводен курс). Целите на асоциацията са насърчаване на дискусиите и изследванията в областта на макроикономиката (изучаване на общоикономическите въпроси).

Идеята за учредяването на БМА е на Пирита Сорса (досегашен постоянен представител на МВФ в България), Николай Неновски (член на управителния съвет на БНБ) и Красен Станчев (директор на Института за пазарна икономика). Сред учредителите на асоциацията са Калин Христов, Борис Петров и други представители на БНБ, Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии, Лъчезар Богданов и Георги Ангелов от Института за пазарна икономика, Мартин Заимов (директор на Пощенска банка), Димитър Чобанов и Георги Киров от Българско дружество „Фридрих Хайек“, Стефан Петранов от Центъра за изследване на демокрацията, Цветан Манчев и други служители на Агенцията за икономически анализи и прогнози, Ивайло Николов от Центъра за икономическо развитие, Митко Димитров от Икономическия институт на БАН и други.

За членове на управителния съвет на асоциацията бяха избрани Калин Христов, Николай Неновски, Георги Ганев, Стефан Петранов и Цветан Манчев. Председател на управителния съвет е Стефан Петранов, а заместник-председател – доцент Николай Неновски. Едно от първите задължения на управителния съвет е създаването на етичен кодекс и интернет сайт на организацията. Предвижда се Българската макроикономическа асоциация да започне публикуването на различни издания, включително научно списание, да провежда научни конференции и семинари.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.