България в класацията на Freedom House

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Вече няколко поредни броя на бюлетина ви представяме различни индекси, подготвяни от международни институции, които разглеждат политическите и стопански процеси в държавите от региона. Както може да се очаква подходите, които се следват в разработката на индексите, се различават, с което може да се обяснят и разликите в разработените от тях класации. Макар и да се различават възприетите методологии обаче, в индекси винаги по един или друг начин се оценява стопанската свобода и политически реформи, които се отразяват върху предвидимостта на бизнес средата.

Тези условия се оценяват и в новия доклад на Freedom House, който от тази седмица може да се намери в Интернет. Докладът разглежда политическите и стопански процеси в 27 страни от Централна и Източна Европа, както и тези от бившия Съветски съюз. Методологията, която се прилага, оценява политическите процеси и демократизацията на държавите, върховенството на закона и либерализацията на стопанските дейности. За изготвянето на индексите се отчита и нивото на корупция в страната, като за тези региони те се оценяват на 4.90 (като индексите варират от 1 за анти-корупционна до 7 за про-корупционна среда). Сред държавите, които не успяват да избегнат корупционните практики, се нареждат Азербайджан, Казахстан, Молдова и Югославия с най-високи показатели за корупция (6.00-6.25). За България този индекс е 4.75.

От всичките 27 страни които се индексират в доклада на Freedom House, десет се определят като консолидирани демокрации: Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Словения, като към тях пред последната година се отнасят и България и Хърватска. Тенденциите, които се отчитат, сочат, че при благоприятни политически развития Румъния може да се включи към тази категория, тъй като за момента се определя като държава в преход.

 

ДържаваИндекс на демократизацияВърховенство на законаЛиберализация на икономиката
Албания4.135.004.17
Босна4.945.635.50
България*3.064.133.50
Хърватска3.254.133.58
Чехия1.813.132.00
Естония2.002.381.92
Унгария1.942.501.92
Латвия1.942.752.50
Литва1.942.752.75
Македония3.754.634.58
Полша1.441.881.67
Румъния3.314.384.00
Русия4.635.384.17
Словакия2.253.003.25
Словения1.941.752.08
Югославия4.635.885.33
Средни стойности3.924.503.94

 

*Частта за България е писана от Центъра за либерални стратегии.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.