БСК излиза с безумни предложения

 

В понеделник тази седмица се състоя пресконференция на Българската стопанска камара (БСК). На нея БСК представи предложенията си за промени в системата на пенсионното и социално осигуряване. Ключовите моменти са размерът на осигурителните вноски, обезщетенията и социалните помощи.

Ето някои от безумните предложения на БСК:

  • Държавата да внася за осигуряваните от нея лица пълния размер на полагащата се осигурителна вноски като тези средства се приспаднат от субсидията, която се предоставя на НОИ – това предложение няма да има никакъв ефект. Просто субсидията се трансформира в директно плащане.
  • Да се увеличи минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица то 260 на 450 лв. – увеличаването на минималния осигурителен доход ще предизвика намаление на инвестициите и повишаване на цените на стоките и услугите заради увеличения разход за труд, увеличение на безработицата и повече разходи за обезщетения, разширяване на сивия сектор в икономиката. Вместо това праговете трябва да се премахнат и да се премине към капиталова пенсионна система, основана на личните сметка, която ще осигури по-високи пенсии и по-ниски вноски.Изследване на ИПИ показва, че нетният ефект за икономиката от увеличаване на минималните осигурителните прагове със средно 26,6% е отрицателен – загубата за икономиката е в размер на 4,65 млрд. лв. за 10 години.[1]
  • Да се въведат минимални осигурителни прагове за различните категории и професии самоосигуряващи се лица като посредници, адвокати, нотариуси, лекари – по този начин съвсем ще се ограничи свободата на свободните професии и ще се увеличат цените на предоставяните от тях услуги. Не е нужно държавата да определя праговете – трябва всеки сам да може да прецени на каква сума да се осигурява.
  • Да се намали за две години осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове от 5% на 2% – наистина социалните осигуровки трябва да се намалят, но най-голямата грешка, която може да бъде направена е това да стане чрез свиване на капиталовия стълб. Това ще доведе до нестабилност и фалит на пенсионната система в България.
  • Държавата да предложи на пенсионните фондове пакет от инвестиционни инструменти – всъщност инвестиционни инструменти има достатъчно. Нерационално е държавата да гарантира риска при положение, че капиталовият пазар е достатъчно развит.

Всички тези предложения са направени във връзка с кризата, увеличаването на безработицата, нарастването на риска за сегашната пенсионна система и намаляването на приходите от вноски във фондовете на ДОО. 

От увеличаването на осигурителните вноски на определени професии обаче не се решават проблемите на държавното пенсионо дело и още по-малко тези на безработицата. От обстоятелството, че правителството ще измисли нови дългови (инвестиционни) инструменти, не следва никакво решение на проблемите с дълговете на пенсионната система. Просто дългът се разпределя в различни чекмеджета, но в крайна сметка въпросните инвестиции ще се плащат от данъци.

Логичният извод от тези негативни тенденции е в реформа, която осигурява ниски ставки, високи пенсии, сигурност и яснота. В момента няма пряка връзка между вноските на работещите и пенсиите, които ще получат. Това не стимулира декларирането на пълния размер на доходите и прави хората зависими от политиката на държавата, а не от собствените им усилия и трудов стаж през целия живот.

 


[1] Изследването на ИПИ за резултатите от увеличаването на минималните осигурителни прагове е достъпно ТУК.

 


Свързани публикации.