Браво на идеята за приватизиране на болниците и здравната каса!

Тази седмица правителството ни изненада с няколко позитивни намерения, които, ако бъдат реализирани, ще подействат благоприятно върху икономическото развитие на страната.

След добрите новини в сферата на данъчното облагане на личните доходи, в началото на седмицата управляващите направиха заявки за реформиране на здравната система. Според информация в медиите управляващата коалиция е постигнала консенсус за премахване на монопола на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Досега БСП заставаше против това решение и лобираше за увеличаване на здравните осигуровки от 6% до поне 8%. Новата позиция на социалистическата партия, обаче, изглежда по друг начин. Според депутата от квотата на БСП Петър Мръцков, член на Комисията по здравеопазване към парламента “трябва да стартира преструктуриране и приватизация на болниците и да започнат да работят на пазарен принцип”.

В момента има 13 дружества за доброволно здравно осигуряване. Една от лансираните идеи е те да се превърнат в здравноосигурителни каси и по този начин да се създаде конкуренция в здравеопазването. Друга идея е въвеждане на дву-стълбова здравна система по подобие на пенсионната. Обсъжда се предложението 1% от здравните осигуровки да отиват в частни здравни каси и осигуряващите се да имат лични здравни партиди. Което е стъпка в правилната посока, с изричната уговорка, че НЗОК делегира част от функциите си на частните здравни каси и вноската, която отива за покриване на държавно здравно осигуряване, се намали.

Всички тези разсъждения са в правилната посока. Увеличаването на здравната вноска, без наличието на реформа, само би заздравило порочния кръг да се наливат пари в една зле функционираща система. И към момента дефицитът на НЗОК се покрива от субсидия на държавния бюджет, така че статуквото не би се променило. Трябва да се търсят алтернативи на сегашната система, която се характеризира с държавен монопол, а такива алтернативи съществуват. Протестите на лекарите през последните седмици издават наличието на множество проблеми, които съществуват, и са само повърхността на недоволството на медицинските работници.

През 2006 г. от бюджета са отделени 2,023 млрд. лв. за здравеопазване или 4,1% от БВП на страната. Ако се вземат предвид официалните и неофициалните доплащания на пациентите и всички разходи на гражданите за здравеопазване, този дял достига до 9-10% от БВП. Това е значителен ресурс, голяма част от който остава скрит, което е сигурен признак, че моделът на управление е грешен. Изсветляването на икономиката, във всички нейни сфери, се постига чрез създаване на правила, които поощряват частната инициатива и предприемачество и спомагат за разгръщането на естествените пазарни процеси.

Няма причина болниците и здравните заведения да не се управляват по пазарен и конкурентен принцип. Защото именно това е двигателят на ефективното използване на ресурсите и подобряване на обслужването и предоставяните услуги. От конкуренцията в здравеопазването ще спечелят както пациентите, така и заетите в здравната сфера, които ще бъдат мотивирани да работят по-качествено и да получават възнаграждения в зависимост от усилията и квалификацията си. Остава само да се надяваме, че управляващите няма да се откажат от добрите намерения и ще проявят политическа воля да ги реализират на практика.


Свързани публикации.