Безумни идеи за чужди инвестиции през обществените поръчки

Word Format (Word Format)

Нови идеи за стимулиране на чуждестранните инвеститори обяви тази седмица новият председател на Агенцията за чужди инвестиции Езекиев. Те са заложени в стратегията му за управление на агенцията и, както се разбира от публикации в медиите, ще бъдат в основата на бъдещата политика към инвеститорите в страната.

Накратко представени идеите са безумни. ‘Крупни’ държавни поръчки ще се възлагат, за да се привличат и ‘ангажират’ инвеститори да влагат парите си в стопански дейности в България. Схемата ще бъде: държавата получава инвестиция или лицензна технология, като в замяна ще възлага на ‘водещ’ доставчик поръчка или някаква привилегия. Като пример Езекиев посочва инвестиции и поръчки в специфични отрасли, като доставки на енергийно оборудване. Тъй като приходи от чужди инвестиции от раздържавяване се свиват, идеите в АЧИ са да се отчита дейност през обществените поръчки. За тези цели агенцията ще подготви проекти по тази схема за 400 – 500 милиона евро.

Тъй като обществените поръчки означават изразходване на пари на данъкоплатците, интересно е как Агенцията ще отчита събраните с принуда финансови средства за инвестиции. Явно целта на тази политика е да се отчитат по-високи инвестиции заради наскоро изнесените данни за чужди инвестиции през 2002 г., които да осмислят дейността на самата Агенция. Както многократно сме коментирали, обществените поръчки не се правят, за да се стимулира българското производство, регионалното развитие, чужди компании. Те са процедури, чрез които се създадат „условия“ за по-добър избор при разходването на бюджетни средства. Затова и не трябва да се дават преференции на едни пред други кандидати за изпълнители на обществени поръчки, с което да се предизвестяват резултатите от открита процедура.

Смисълът от откриването на обществена поръчки за доставки и услуги, които са строго специфични, е да се упражни конкурентен натиск върху кандидатите. С други думи, самата възможност друг изпълнител да се включи с оферта осмисля по-прозрачното разходване на средства от бюджета. Както коментирахме през май 2001 година при обявяването на търг за доставка на горива за АЕЦ Козлодуй, подобни практики създават предпоставки за преодоляване на едностранната зависимост на българската атомна енергетика от доставки на гориво руско производство. Такъв ход в Източна Европа бе приложен за първи път в Унгария, където британският държавен консорциум BNFL доставя гориво за централата в Печ на цени, доста по-изгодни от Атомэнерго. Не е вероятно тази или друга компания да спечелят доставките на Козлодуй, но е почти сигурно, че сегашните доставчици, отчитайки тази възможност, ще предлагат по-нормални условия и че няма да злоупотребят с монополa си.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.