Бележки по платежния баланс

Word Format (Word Format)

През седмицата БНБ представи данни за платежния баланс за периода януари-юли 2002 г. На вашето внимание представяме някои наши бележки:

1/ Търговското салдо на база износ ФОБ и внос СИФ е отрицателно и възлиза на 1124,1 млн. щ.д., като намалява спрямо предишната година с 6,8% (1206,3 млн. щ.д.).

2/ Дефицитът по текущата сметка е 251,7 млн. щ.д. (1,8% от прогнозния БВП за годината -14165 млн. щ.д.) и е по-малък с 213,3 млн. щ.д. спрямо аналогичния период на 2001 г.

3/ Според начина на използване на стоките, нараства износът на потребителски стоки с 105,6 млн. щ.д. (11%) и инвестиционни стоки с 37,5 млн. щ.д. (10,7%), докато износът на суровини и материали остава без съществена промяна. Същевременно износът на енергийни ресурси регистрира значителен спад от 107,2 млн. щ.д. (26,5%). Както е ставало въпрос и в други наши коментари, основна причина за това е преориентирането на вноса на петролни продукти към Западна Европа от Югославия след нормализирането на ситуацията в страната. Това води и до намаляване вноса на енергийни ресурси с 173 млн. щ.д. (17,6%). От друга страна, вносът на потребителски и инвестиционни стоки отчита нарастване, съответно от 91,3 млн.щ.д. и 28,9 млн.щ.д.

4/ Салдото от туризъм е 404,9 млн. щ.д., при 385,8 млн. щ.д. за същия период на 2001 г.

5/ Преките инвестиции в страната възлизат на 255,9 млн. щ.д., при 443,5 млн. щ.д. за съответния период на 2001 г. Ако големите приватизационни сделки като Булгартабак, БТК и електроразпределителните дружества не бъдат завършени до края на годината, притока на преки инвестиции е твърде вероятно да бъде около 400-450 млн. щ.д., което в значителна степен се разминава с прогнозите на правителството за 1 млрд. щ.д. инвестиции.

6/ Валутните резерви на БНБ се увеличават със 101,4 млн. щ.д., при спад от 246 млн. щ.д. за аналогичния период на 2001 г.

7/ С особено внимание следим от началото на годината статията грешки и пропуски, която за периода е отрицателна и възлиза на 402,8 млн. щ.д (тази статия е приблизително равна на дефицита по текущата сметка). Това на практика означава, че всички данни в баланса следва да се разглеждат с това възможно отклонение.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.