“Белене” завинаги!

Покрай суматохата на седмицата никой, освен БиБиСи, не забеляза, че през седмицата се прояви поредната арогантност на правителството спрямо обществото. Става дума за проекта “Белене” и за начина, по който протече и завърши заседанието на Върховния Административен съд (ВАС).

Делото е заведено в началото на април. Ищецът иска министерският съвет да му представи оценката на въздействието на радиоактивните отпадъци на АЕЦ Белене. Тя трябва да е налична и подложена на обществено обсъждане преди изобщо да има решение дали да се осъществява. Такова е изискването на чл. 45, ал. 2 от закона за използването на атомната енергия.

Между другото това изискване се отнася и за икономическите основания за изграждането на централата и всички други предварителни оценки. Както е известно той също не е предоставен, ако не се смятат няколкото картинки от презентации на министерството на енергетиката и неговите консултанти. Впрочем неправителствени организации са искали “технико-икономическата експертиза” и тя също не им е била предоставена. Нито преди, нито след като е взето решението за “размразяване” на АЕЦ Белене. При все това, стратегията и закона за енергетиката изискват доказване на недостиг на енергия, за да започне изграждането на нови ядрени мощности. Икономическата експертиза би могла да покаже именно това, но нея я няма, а показването на картинки с подобно съдържание е крайно незадоволителен аргумент.

Ако в страната имаше нормално управление на закона, при неспазване на посочената по-горе разпоредба решението за строителство на АЕЦ “Белене” би трябвало да бъде невалидно. Нищо подобно не е постановено от ВАС. Ето какво се случва по повод въпросното дело.

От втората седмица на април от третата седмица на ноември министерският съвет, макар да е длъжен да направи това още при образуване на делото, не предоставя на ВАС пълната преписка по решението за “Белене”. Ответникът дава на съда 50-тина страници становища. Предполагам, че повечето от тях могат да се намерят на страницата на ИПИ в Интернет. ВАС обаче не ги представя на другата страна по делото, за да се запознае с тях, макар да са такива и житейските и законовите изисквания.

Министерският съвет иска отлагане на делото, за да можел да събере материалите, които били много – тринадесет тома – и да ги представи на съда. Нищо, че те би трябвало да са налице преди да е било взето решението за “Белене”. Срокът е 31 декември. След това ищецът ще може в рамките на един месец да се запознае с материалите и да си състави отношение.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.