Бюджет 2010 – първа задача пред новото правителство

 

Новото правителство в България ще бъде изправено пред много предизвикателства, но първото сериозно такова безспорно ще бъде Бюджет 2010. За всички е ясно, че Бюджет 2009 няма да бъде това, което управляващите се надяваха (което правителството заложи в края на миналата година), но време за сериозни промени едва ли ще има. Някакви ревизии на настоящия бюджет за последното тримесечие са възможни и дори наложителни, но техният ефект ще бъде силно ограничен – първо, тъй като промените ще бъдат по-скоро козметични и второ, защото ще касаят едва три месеца от годината. В същото време, веднъж съставено новото правителство, ще трябва моментално да се захване с Бюджет 2010, който ще бъде от решаващо значение както за излизане от кризата, така и за реформите (ако има такива) на новото правителство.

Само преди няколко дни Европейската комисия също постави акцент върху родния бюджет за следващата година, като обяви, че публичните финанси на България ще бъдат на червено и през 2010 г. (както и през настоящата 2009 г.). Негативните очаквания на ЕК за българската икономика може и да са оправдани, но да се прави подобна прогноза звучи несериозно – просто към момента Бюджет 2010 не съществува и няма как да бъде коментиран или оценяван. Дори и да приемем, че новото правителство няма да прави никакви промени по отношение на данъците (тоест приходната част може да бъде прогнозирана), то по отношение на разходите промени задължително ще настъпят. Новото правителство може да закрие някои министерства или да открие нови, може да закрие някои програми или да открие нови, може да съкрати администрацията или да намали/увеличи заплатите, може да спре големите проекти или да продължи да налива пари в тях, въобще могат да се случат много неща. В тази обстановка (точно преди избори) да се приеме, че промени няма да настъпят и на тази основа да се правят прогнози едва ли е правилно.

В доклада на ЕК се промъква и някаква критика към плоския данък, който едва ли не бил една от основните причини за по-малкото данъчни приходи. Данните обаче сочат друго – към края на месец април (2009) единствено приходите от подоходното облагане бележат ръст спрямо същия период за миналата година (2008). Проблемите в приходната част идват от косвените данъци (ДДС и акцизи), а не от плоския данък.

Въпреки това, ако оставим настрана числата, то изводите на ЕК отново водят в позната посока – България трябва да свие разходите. Във времена на криза трябва да се действа разумно, а разумът сочи, че трябва да бъдем внимателни и да харчим по-малко. По-ниските приходи в хазната наистина са голям проблем, но този проблем има своето логично решение, а именно – свиване на разходите. Бюджет 2010 крие много възможности по отношение на разходната част и това трябва да бъде първата задача на новите управници.


Свързани публикации.