Бюджет 2007 – очаквайте анализа на ИПИ

Основните параметри на проекта на държавния бюджет за 2007 година вече са известни. Считаме, че е добре да коментираме заложените цифри по няколко причини. На първо място, обществото трябва да е наясно какви са основните приоритети на правителството за следващата година. На второ място, считаме, че народните представители имат нужда от по-задълбочен анализ на предложените параметри, който да използват по време на обсъжданията. В следващия брой на Прегледа ИПИ ще анализира приходната и разходна политика за 2007 година по функции.

Няколко неща на пръв поглед правят впечатление:

1. Няма заложено намерение за намаление на социалните осигуровки през 2007 година – обяснението е, че намалението ще се включи в крайния вариант на проекта, който ще бъде внесен в парламента за гласуване. Искрено се надяваме това да стане и то във вариант на намаление от началото на годината. Въпреки това, най-вероятен е вариантът намалението да бъде от средата на 2007 година, когато правителството ще оцени процентът на събираемост на приходите.

2. За първи път от четири години насам министерството на финансите предвижда бюджетен излишък от 0.8%. С други думи, дори и с планираното намаляване на ставката на данък печалба до 10%, което министерството оценява, че ще донесе около 290 млн.лв. по-малко, общата оценка за преизпълнение на приходите е коригирана за първи път в положителна посока. 
  

3. Бюджетът за 2007 година “предвижда максимално ниво за финансово подпомагане на нефинансовите предприятия от реалния сектор, което е в съответствие с ангажиментите и договореностите с МВФ и международните финансови институции ”. Това означава, че е хубаво, че има такива споразумения защото не можем да си представим какви щяха да бъдат разходите иначе. От друга страна, не се декларира по никакъв начин, че има намерение за оттегляне на държавата от реалния сектор.

4. Продължава “заделяне на бюджетни ресурси за финансиране на губещи държавни предприятия като БДЖ”. В този списък се включват и “Железопътна инфраструктура”, “Български пощи”, БАН. В проекта не се говори за реформи, а само за нарастващо финансиране.

Цялостен коментар на бюджет 2007 очаквайте в следващия брой.

 

 

 


Свързани публикации.