Атака срещу либералното мислене в Турция

Малко хора в България познават професор Атила Яйла. Повод да разберат кой е той вероятно са имали онези, които са чели най-известната книга под негова редакция „Ислям, гражданско общество и пазарна икономика” (Книгата е издадена на английски и турски от издателство „Свобода”. Доколкото знам английското издание е изчерпано, но това на турски може да бъде поръчано през страницата на издателството в Интернет: www.liberte.com.tr/ )

Атила е председател на Асоциацията за либерално мислене – АЛМ ( Liberal Dusunce Toplulugu – www.liberal-dt.org.tr ) в Анкара и това е вторият повод той да бъде познат у нас. АЛМ е съосновател на Европейската банка за човешки ресурси (European Resource Bank – ЕRB) – мрежа от мозъчни тръстове, които се стремят да защитават идеите на стопанската и обща свобода в рамките на Европа. ЕRB бе учредена в България през октомври 2004 г. и най-малкото присъствалите на учредяването знаят за съществуването на АЛМ.

Третият повод да се познава професор Яйла е неговата публицистична дейност. От името на АЛМ той и колегите му поддържат следните три тримесечника и едно електронно издание, които многобройните либерали в България, включително турски политически деятели може да са срещали на книжния или електронния пазар. Става дума за:

  • „Liberal Dusunce” („Либерална мисъл”) – академично тримесечно списание, което играе ролята на форум за хората с либерални – в класическия смисъл на думата – идеи в Турция (излиза от 1996 г., в тираж 2000 броя)

  • „Piyasa” („Пазар”) – също тримесечник със същия тираж, излиза от 2002 г. и е първото списание на пазарна икономика в Турция

  • „Hur Fikirler” („Свободни идеи”) – това е списанието на свободомислещите студенти, то се списва от тях под ръководството на Академичния съвет на Асоциацията и се разпространява свободно

  • „Ac?k Toplum” („Отворено общество”) е електронното списание, в което се резюмират или пре-публикуват водещите теми на текущата политика и интелектуалния живот в Турция и света. (Абонаментът за тези издания също може да бъде направен през посоченото издателство.)

С този дълъг увод искам да илюстрирам значението на Атила Яйла и АЛМ за интелектуалния и политическия живот в страна на южните ни комшии. Между другото съществена част от обучението на политическите партии в Турция, особено по въпроси на реформите, свързани с преговорите с Европейския съюз, е по един или друг начин свързано с дейността на Асоциацията.

На 18 т.м., по покана на управляващата партия на г-н Ердоган, на семинар в Измир, Атила изказва своите възгледи за основите на съвременната цивилизация (гарантирано право на живот и собственост и свобода на мисълта и стремежа към щастие), което води до обсъждане на съдбата на тези основи в Турция, включително по времето на реформите на Ататюрк. Твърдението на професора, че тази съдба следва да се обсъжда в Турция, довежда до забрана той да чете лекции в университета, където работи.

Българските медии изобщо не обърнаха внимание на случилото се.

Затова препоръчвам на нашите, които биха се заинтересували от това доста неблагоприятно развитие на климата за обществени дебати в Турция избрани материали, показващи какво се е случило и защо.

Тези материали, на английски език, могат да бъдат намерени на страницата на Икономически знания по Интернет и в рубриката „политика” на страницата на ИПИ.


Свързани публикации.