Армен Алчиан (1914 – 2013)

На 19 февруари, два месеца преди да навърши 99 години, от този свят си отиде Армен Алчиан – изключителен икономист, интелектуалец и мъдрец, прекарал по-голямата част от преподавателската си кариера в Калифорнийския Университет в Лос Анжелис.

За съжаление неговите работи не са преведени на български и той е непознат дори за професионалните икономисти у нас.  Иначе мнозина очакваха (и той бе номиниран) Алчиан да получи Нобелова награда поради изключителен принос в следните няколко области:

  • Преди появата на неговата статия „Неопределеност, еволюция и икономическа теория” през 1950 г. в Journal of Political Economy (1950/58, June, рр. 211–221) икономистите не разбират съвсем ясно как търсенето на печалба съдейства за стопанското развитие (след като предприемачите имат ограничена информация).  Решението на задачата, намерено от Алчиан, е в интерпретацията на информацията и разходите за придобиването ѝ от гледна точка на неопределеността и избора.
  • През 1965 г. една също толкова кратка статия на Алчиан в Il Politico (1965/30, рр. 816–829) обръща внимание на феномен с фундаментално значение в икономиката и като практика, и като теория. Става дума за частната собственост, а статията е озаглавена повече от скромно – „Малко икономика на правата на собственост”.[i]  Но тя обяснява как собствеността влияе върху размяната, цените и натрупването на ресурси за инвестиции.
  • На основата на тези открития и обяснения Алчиян се оказва неизбежно и авторът с едни от най-задълбочените размисли за такива икономически понятия като „разходи”, „алтернативна цена”, „цени”, „сигурност”, „търсене” („еластичност на търсенето”), „дискриминация” и др.

Онези, които са чели Алчиан, не може да не са забелязали две основни отличителни достойнства на неговия стил.  Първо, той винаги води разсъждението с постоянни препратки към житейски, исторически и фирмен опит.[ii]  Второ, повествованието е винаги забавно и с чувство за хумор. Това обяснява популярността на единствения учебник по „Университетска икономика”, който Алчиан написва в съавторство с Уилям Алън[iii].  Колеги смятат, че от 1972 г. досега това е най-популярната уводна книга в икономиката, но тя привлича вниманието, едва когато младите икономисти започнат да работят върху своята магистърска теза или докторска дисертация.

Убеден съм, че дори и частичното запознаване с трудовете на този велик икономист би задълбочило светогледа и изострило аналитичните сетива на онези, които искат да разбират как работи икономиката.

 


[i] Кратко представяне на разбирането на собственост от самия Армен Алчиян може да бъде намерено тук: http://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html

[ii] Добър пример в това отношение е неговото интервю с Фридрих фон Хайек: http://hayek.ufm.edu/index.php?title=Armen_A._Alchian

[iii] През 1983 г. “Университетска икономика” е преиздадена под заглавие „Размяна и производство: съревнование, координация и контрол”. Тази книга е вече библиографска рядкост; цената ѝ на старо днес в „Амазон” е 218 щатски долара.


Свързани публикации.