Актуално

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

*В четвъртък (11.10.2001) Народното събрание прие на първо четене поправките в Наказателния кодекс, с които се премахва наказателната отговорност (1 до 10 години лишаване от свобода) за банкери, отпуснали кредит без обезпечение. Тази мярка беше въведена през 1997 г. след фалита на близо една трета от банковата система. В подкрепа на нейното премахване могат да се посочат следните аргументи: 1/ ситуацията в банковата сфера и в икономиката като цяло сега е доста по-различна от тази през 1997 г. 2/ Предвид на негативния опит, който беше натрупан в резултат на банковата криза, благоразумната банкова практика реално омаловажава смисъла на това нормативно ограничение и то едва ли може да се смята за фактор в кредитната политика на отделната банка.

*На заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика (10.10.2001) нейните членове имаха възможността да се запознаят с екипа на министъра на икономиката Николай Василев. Макар и да не е прецедент, тази практика е полезна от гледна точка на съвместната работа на изпълнителната и законодателната власт. На срещата стана ясно, че икономическото министерство ще внесе в най-скоро време в парламента няколко „спешни“ закона, сред които новия Закон за приватизацията, промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, промени в Закона за енергетиката и Закона за експортното застраховане, както и нов закон, третиращ търговията и единния регистър на компенсаторни записи. Екипът изготвя и специална Програма за съживяване на индустрията.

*Новият закон за приватизацията (и следприватизационния контрол) вероятно ще бъде приоритет на правителството и неговото мнозинство. Правно-технически проектозаконът може да стане добър. Вероятният ефект от приемането му обаче е концентрирането на преразпределянето на влияние в кратки интервали от време, след което всички играчи – и стари, и нови и не толкова нови – ще излязат на чисто.


Свързани публикации.