Академична подписка отвъд океана за мерките на ФЕД !

 

През изминалите седмици ставаме свидетели на безпрецедентни мерки от страна на правителствата по света, свързани с предприемането на мащабни интервенции на финансовите пазари. Целта естествено е ясна – справяне с бушуващата финансова криза! Въпросът е дали тези мерки са правилните или дали с тяхна помощ кризата няма да се завърти спираловидно и да станем свидетели на краткосрочно успокоение за сметка на нови дългосрочни трусове!

По този повод Чикагският Университет написа официално писмо до конгреса на САЩ, включвайки няколко кратки послания по повод финансовата криза и предприетите мерки. Към посланието на писмото са се присъединили десетки водещи икономисти и общественици от академичния елит на страната.

Авторите идентифицират, основно, три слаби момента в предприетите мерки от страна на ФЕД, а именно:

1. Честността им: при така приетия план данъкоплатците финансират провалите на инвеститорите. Логично е хората/институциите, които поемат риск с идеята да спечелят, да могат и да загубят. Не всеки провал на бизнес инвестиция предизвиква системен риск. Правителството би могло да се опита да осигури добре функциониращ финансов пазар, където е възможно, да се отпускат нови кредити на адекватни заематели, без да се покриват определени (лоши!) инвеститори, които са взимали поредица от грешни решения

2. Неяснотата им: Нито мисията, нито надзорът върху новосъздадената организация за изкупуване на т.нар. токсични книжа е ясна. Тоест ако данъкоплатците ще трябва да изкупят неликвидните и непрозрачни активи от „продавачите в нужда", то условията, основанието, методът и ефектите от подобен род действие трябва да бъдат много подробно и ясно обяснени.

3. Дългосрочните ефекти: когато планът заработи (практически), то ехото от предизвиканите последствия ще отшумява с години, а може би и в продължение на едно цяло поколение. Свободата на предприемачество, динамиката, иновациите и технологиите бяха едни от основните фактори за развитието на капиталовите пазари. Те направиха Америка най-успешната икономика в света през последните десетилетия. Грубата намеса на държавата и отслабването на тези водещи фактори заради постигане на краткосрочно затихване на бурята е отчайващ ход, който показва недалновидност. Той неминуемо ще предизвика сериозни дългосрочни негативни ефекти за световната икономиката.

Може би въпросът пред политици и икономисти е не какво да се прави в тази ситуация, а какво не трябва да се прави!

За тези, които биха искали да прочетат имената на подписалите се под това писмо, любезно им предоставяме списъка (кликнете тук).

 


Свързани публикации.