АДАМ СМИТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА

 

Новата книга за Адам Смит „АДАМ СМИТ: ВЪВЕДЕНИЕ” на Имън Бътлър вече е налична в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. Потърсете я на интернет страницата на библиотеката http://library.ime.bg/!

 

В библиотеката има и няколко книги на самия Адам Смит:

Богатството на народите

The Correspondence of Adam Smith

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

The Theory of Moral Sentiments

Lectures on Jurisprudence

The Wealth of Nations

Essays on Philosophical Subjects


Свързани публикации.